• جناب حجهالاسلام، خطیب فرزانه، آقای حاج سید حسین معتمدی کاشانی گفتند:نعمتالله واشهری قمصری از فرزندش محسن نقل کرد که:اواخر خدمت سربازی، مرا به ایستگاه قطار تهران آورده بودند. حضور من […]
  • ۱۱٫ روز تاسوعا یکی از هیئتهای اصفهانی به محله جلفای اصفهان که ارمنیها در آن جا ساکن میباشند میروند. یکی از عزاداران کنار دیوار به عزاداری و گریه و توسل […]
  • حجهالاسلام آقای حاج شیخ علیاکبر قحطانی به دفتر انتشارات مکتبالحسین (ع) فرستاده و چنین نقل میکند:۲٫ سال ۱۳۴۶ شمسی، ابتدای طلبگیام در شهرستان شیراز به نماز جماعت استاد محترم، مرحوم […]