• حجهالاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمد علی برهان طی نامهای سه کرامت زیر را مرقوم داشتهاند:۱٫ خانوادهی این حقیر، مسمی به معصوم. برهانی، در سال ۱۳۴۵ شمسی مدت هفت ماه […]
  • مرحوم آیه الله شهید دستغیب در «داستانهای شگفت» (ص ۲۲۱) آوردهاند:جناب مولوی قندهاری نقل کرد که برادرم، محمد اسحق، در بچگی مسلول شد و از درمان ناامید گردیدیم. پدرم او […]
  • اشارهحجهالاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحمن بخشایشی، از جناب آقای حاج نقی دباغی، که از محترمین آذربایجان ولی مقیم تهران هستند و برادر عیال جناب آقای دکتر کوکبی (دکتر قلب) ساکن […]