• مولف حیاه العباس میگوید:۳۵٫ مادر و دختری زائر از کربلا به قصد نجف سوار ماشین سواری میشوند. راننده نگاهی به دختر کرده و بدون اینکه مسافر دیگر بگیرد حرکت میکند. […]
  • آقای غروی همچنین نقل کرد که، مرحوم آیه الله حاج شیخ مجتبی لنکرانی (ره) میفرمودند:۲٫ با عدهای از طلاب، برای زیارت از نجفاشرف به کربلای معلی رفتیم. قبل از اینکه […]
  • یکی از افراد مورد اطمینان کرامتی را این گونه نقل کرد:یکی از خدمتگزاران حرم باصفای حضرت اباالفضل (ع) به نام سید رضا موسوی میگفت: روز چهارشنبه ۳ / ۳ / […]