• جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای حاج سید مجتبی موسوی زنجان رودی، در تاریخ ۲۷ / ۲ / ۸۲ این کرامت را به دفتر انتشارات مکتب الحسین ((ع)) ارسال داشتند […]
  • روزی، در ایام خلافت حضرت امیرالمومنین ((ع))، روز جمعه و غدیر به یک روز افتاده بود. امام در آن روز خطبهای مفصل ایراد فرمود. و مباحث عمیق و ارزشمندی در […]
  • ۴٫ علامهی متبحر، شیخ حسن دخیل، برای مرحوم سید عبدالرزاق مقرم ماجرای شگفتی را نقل میکند که خود شاهد آن بوده است. میگوید:در اواخر دولت عثمانی، حرم سیدالشهداء (ع) را […]