پاسخ به شبهات

آیا جریان دیدن حضرت عباس و ضبط فیلم از ایشان صحیح است؟

آیا جریان دیدن حضرت عباس و ضبط فیلم از ایشان صحیح است؟

پرسش
زنی در حال فیلم برداری از پدرش (در بارگاه خواهر حضرت عباس (ع)، حضرت خدیجه بنت علی (ع) در شهر کوفه عراق بود) در یک لحظه، شخصیتی مقدس احتمالا (حضرت عباس بن علی بن ابیطالب(ع)) در درب ضریح مقدس ظاهر می شود، زن و دوربین نقش بر زمین می شوند. نظر شما در مورد این فیلم چیست؟ و آیا این فیلم واقعی حضرت عباس (ع) است؟

پاسخ
آن چه که از این CD نقل شده اساساً نمی تواند امر درستی باشد. چون اولیاء الهی که مورد رؤیت بعضی از افراد قرار می گیرند، رؤیتی مادی و محسوس اندام حسی نیست، تا مورد فیلم برداری قرار گیرد. بلکه این افراد یک لحظه چشم ملکوتی و برزخی پیدا می کنند و می توانند امور برزخی را مشاهده کنند.
البته ممکن است افرادی هم بر اساس تهذیب نفس و ریاضتهای شرعی و مراقبتهای معنوی از حریم دیده و دل به مقامی برسند که بتوانند مستمر یا اکثر اوقات با امور عوالم دیگر مرتبط باشند، هر چند مراتب این ارتباط هم بسیار متفاوت می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *