از دیدگاه اهل سنت و ...

اعتراف خلفا در مورد حضرت علی(ع)

همان طور که بزرگان علمای اهل سنت در کتب معتبر خود ثبت نمودهاند در زمان خلفای سهگانه پس از پیامبر صلی الله علیه و آله با آن که بسیار کوشیدهاند تا فضایل مختلف برای آنها جعل کنند، هر زمان که علمای یهود و نصاری و سایر فرقهها نزد ابوبکر و عمر و عثمان میآمدند و مسایل مختلف را مطرح میکردند، ناچار آنان به ذیل عنایت امیرمومنان علی (ع) متوسل میشدند و اعتراف میکردند که پاسخ سوالات را هیچ کس جز علی بن ابیطالب (ع) نمیداند. در این مورد فقط به چند خبر اکتفا میکنیم:
محققین از علمای اهل سنت نقل کردهاند که: ابوبکر بارها در زمان زمامداری خود میگفت:
اقیلونی اقیلونی فلست بخیرکم و علی فیکم.
[صفحه ۱۹۶]
مرا واگذارید و رهایم کنید من بهترین شما نیستم، مادامی که علی در میان شماست.
و عمر نیز متجاوز از هفتاد مرتبه در مسایل مختلف اعتراف نموده است که:
لولا علی لهلک عمر.
اگر علی (ع) نبود به تحقیق عمر هلاک شده بود.
علمای اهل سنت در کتابهای خود مسایل و زمانهای بیان جمله خلیفه دوم را به طور مشروح ذکر کردهاند. از جمله:
۱- قاضی فضلالله روزبهان در «ابطال الباطل».
۲- ابنحجر عسقلانی در صفحه ۳۳۷ «تهذیب التهذیب».
۳- ابنحجر عسقلانی در صفحه ۵۰۹ جلد دوم «الاصابه».
۴- ابنقتیبه دینوری در کتاب «تاویل مختلف الحدیث» صفحات ۲۰۱ و ۲۰۲٫
۵- ابنحجر مکی در صفحه ۷۸ کتاب «الصواعق المحرقه».
۶- حاج احمد افندی در کتاب «هدایه المرتاب» صفحات ۱۴۶ و ۱۵۲٫
۷- ابناثیر جزری در کتاب «اسد الغابه» جلد چهارم صفحه ۲۲٫
۸- جلالالدین سیوطی در کتاب «تاریخ الخلفاء» صفحه ۶۶٫
۹- ابنعبدالبر قرطبی در کتاب «استیعاب» جلد دوم صفحه ۴۷۴٫
۱۰- سید مومن شبلنجی در کتاب «نور الابصار» صفحه ۷۳٫
۱۱- شهابالدین احمد بن عبدالقادر عجیلی در کتاب «ذخیره المال».
۱۲- محمد بن علی الصبان در کتاب «اسعاف الراغبین» صفحه ۱۵۲٫
۱۳- نورالدین ابن صباغ مالکی در کتاب «الفصول المهمه» صفحه ۱۸٫
۱۴- نورالدین علی بن عبدالله سمهودی در کتاب «جواهر العقدین».
۱۵- ابن ابیالحدید در «شرح نهجالبلاغه» جلد اول صفحه ۶٫
۱۶- علامه قوشچی در کتاب «شرح تجرید» صفحه ۴۰۷٫
[صفحه ۱۹۷]
۱۷- خطیب خوارزمی در کتاب «مناقب» صفحات ۴۸ و ۶۰٫
۱۸- محمد بن طلحه شافعی در کتاب «مطالب السوول» صفحه ۲۹٫
۱۹- احمد بن حنبل در «فضائل» و «مسند».
۲۰- سبط ابن جوزی در کتاب «تذکره» صفحات ۸۵ و ۸۷٫
۲۱- ثعلبی در تفسیر «کشف البیان».
۲۲- ابنقیم جوزی در کتاب «طرق الحکمیه» صفحات ۴۱ تا ۵۳٫
۲۳- محمد بن یوسف گنجی شافعی در کتاب «کفایه الطالب» باب ۵۷٫
۲۴- ابنماجه قزوینی در کتاب «سنن».
۲۵- ابنمغازلی شافعی در کتاب «مناقب».
۲۶- ابراهیم بن محمد حموینی در کتاب «فرائد».
۲۷- محمد بن علی بن الحسن الحکیم ترمذی در کتاب «شرح فتح المبین».
۲۸- دیلمی در «فردوس الاخبار».
۲۹- شیخ سلیمان بلخی در باب ۱۴ کتاب «ینابیع الموده».
۳۰- حافظ ابونعیم اصفهانی در کتابهای «حلیه الاولیاء» و «ما نزل القرآن فی علی (ع)» و بسیاری علمای دیگر.
گنجی شافعی پس از ذکر اخباری در باب ۵۷ کتاب «کفایه الطالب فی مناقب علی بن ابیطالب» در مورد قول خلیفه دوم، میگوید: این مطلب نزد اهل خبر و جمع زیادی از اهل تاریخ و سیره ثابت است.
صاحب مناقب میگوید: عمر مکرر میگفت:
لا عشت فی امه لست فیها یا اباالحسن.
من نباشم در میان امتی که تو در آن امت نباشی ای ابوالحسن!
محمد بن طلحه شافعی در کتاب «مطالب السوول» و شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب ۱۴ کتاب «ینابیع الموده» از ترمذی به نقل از ابنعباس خبر
[صفحه ۱۹۸]
مفصلی را نقل مینمایند و در آخر آن خبر گویند:
کانت الصحابه – رضی الله عنهم – یرجعون الیه (ع) فی احکام الکتاب و یاخذون عنه الفتاوی کما قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی عده مواطن: لولا علی لهلک عمر، و قال صلی الله علیه و آله: اعلم علی بن ابیطالب.
صحابه عادت داشتند که در احکام قرآن به علی (ع) مراجعه کنند و فتاوا و احکام را از ایشان بگیرند، هم چنان که عمر در بسیاری از مکانها گفته است اگر علی (ع) نبود هر آینه عمر هلاک میشد و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودهاند: «علی (ع) داناترین امت من است».
حتی علمای متعصب اهل سنت مانند ابنحجر مکی در کتاب «الصواعق المحرقه» فصل سوم به نقل از ابنسعد آورده است که عمر میگفت:
اتعوذ بالله من معضله لیس لها ابوالحسن یعنی علیا.
به خدا پناه میبرم از آن هنگام که مساله پیچیدهای پیش آید و حضرت علی (ع) در آن موقع نباشد.
ذکر یک نقل قول در اینجا خالی از لطف نیست. حافظ ابونعیم اصفهانی در کتاب «حلیه الاولیاء» جلد اول صفحه ۶۲ و محمد بن طلحه الشافعی در صفحه ۴۰ کتاب «مطالب السوول» از سیره ابنهشام، محمد بن یوسف گنجی در باب ۱۴ کتاب «کفایه الطالب» و بسیاری از علما و مورخان بزرگ اهل سنت و بخصوص دو عالم بزرگ و مورد وثوق اهل سنت یعنی محمد بن اسماعیل بخاری در «صحیح» خود جلد دوم صفحه ۱۰۰ و مسلم بن حجاج در «صحیح» خود جلد دوم صفحه ۳۲۴ در بیان وقایع جنگ خیبر صریحا نوشتهاند که:
فرجع ایضا منهزما؛
خلیفه دوم دو مرتبه از میدان جنگ فرار کرد و برگشت.
[صفحه ۱۹۹]
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *