فرزندان و نوادگان

امامزادگان از آل ابیطالب در طبرستان

طبرستان، شامل سرزمین گسترده و شهرهای زیادی است که بیشتر کوهستانی و معروف به کوههای البرز است و در راستای ساحل جنوبی بحر قزوین (بحر خزر) در شرق و شمال قومس امتداد دارد. مرکز طبرستان، که امروزه به نام مازندران معروف میباشد، آمل است. [۱۸۳] .
واردین به طبرستان از اولاد عباس بن علی (ع)، برخی از فرزندان عبیدالله بن حسن بن عبیدالله بن عباس (ع) میباشند که اسامی آنان بدین قرار است:
۱- از جملهی منتقلان مدینه به طبرستان، طاهر بن محمد لحیانی فرزند عبدالله بن عبیدالله بن حسن بن عبیدالله بن عباس (ع) است که فرزندانش در جحفه و بغداد بودهاند.
۲- علی بن ابراهیم بن محمد لحیانی فرزند عبدالله بن عبیدالله بن حسن بن عبیدالله بن عباس (ع).
۳- برخی از اولاد قاسم بن محمد لحیانی فرزند عبدالله بن عبیدالله بن حسن بن عبیدالله بن عباس (ع).
۴٫ اولاد محمد بن موسی بن عبدالله بن عبیدالله بن حسن بن عبیدالله بن عباس (ع).
اسامی واردین به طبرستان از اولاد حمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس (ع) نیز بدین شرح است:
حسن بن قاسم بن حمزه – شبیه – بن حسن بن عبیدالله بن عباس (ع)، که مادرش رقیه دختر محمد بن عبدالله بن اسحاق اشرف فرزند علی بن عبدالله پسر جعفر بن ابیطالب (ع) میباشد.
[صفحه ۱۸۸]
برخی از اولاد ابراهیم بن جعفر جحش، فرزند عبدالله [۱۸۴] بن عباس بن حسن بن عبیدالله بن عباس (ع) هم از واردین به طبرستان هستند.
مرقد شریف جناب علی بن حسین بن حسن بن علی بن حسین بن قاسم بن حمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس بن امیرالمومنین (ع) در طبرستان است. امامزاده علی در پل کجور، محتمل است شخصیت فوقالذکر باشد، یا علی بن محسن و احتمالا علی بن ابیطالب مذکور. [۱۸۵] .
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *