فرزندان و نوادگان

امامزادگان از آل ابیطالب در مکه معظمه

اشاره
خدای متعال، مکهی معظمه را به وسیلهی بیتاللهالحرام بزرگ و گرامی داشته و قبلهی نمازگزاران مسلمان (کعبه) را در آنجا قرار داده است.
مسلمانان از همه جای دنیا هر ساله برای انجام فریضهی حج به مکه میروند و این شهر از ویژگیهای مخصوصی برخوردار است که کتب حدیث و فقه عهدهدار ذکر آن ویژگیها است. مورخان و جغرافیدانان دربارهی تاریخ این شهر حکایات بسیاری نقل کردهاند که در این مختصر گنجایش ذکر آنها نیست. [۲۲۰] .
واردین به مکه از اولاد عباس بن علی (ع) برخی از فرزندان عبیدالله بن حسن بن عبیدالله بن عباس (ع) میباشند که اسامی آنان به شرح زیر است:
۱٫ عبدالله بن حسین بن علی بن عبیدالله ثانی، فرزند حسن بن عبیدالله.
۲٫ برخی از فرزندان محسن بن حسین بن علی بن عبیدالله بن حسن بن عبیدالله بن عباس (ع).
۳٫ محمداکبر بن حسن ثانی فرزند عبیدالله ثانی پسر حسن بن عبیدالله.
بازماندگانش عبارتند از: حسن که بازماندهای نداشته و مادرش خدیجه دختر عبدالعزیز بن طلحه بن عمر بوده است، ابوالعباس احمد که بازماندگانی داشته است، و نفیسه که مادر این دو تن امولد بوده است، و علی، و عباس که فرزندانی داشتهاند، و جز اینها. [۲۲۱] .
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته: علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *