اصحاب و شاگردان

اولویت اسامه بر عمر عثمان ابوبکر در فرماندهی

خواجه پس از آنکه تخلف از سپاه اسامه را عیبی بزرگ بر متخلفان میشمارد، میفرماید:
«و ولی اسامه علیهم فهو افضل و علی لم یول علیه احد او هو افضل من اسامه» [۴۵] پیامبر اکرم (ص)، اسامه را بر ایشان فرماندهی بخشید. بنابراین، علی (ع) برتر از اسامه است.
این نمونهها را برای این آوردیم، تا معلوم شود که دادن پستها و مسئولیتها و یا گرفتن و ندادن از روی ملاک و معیار بوده و جز ضابطه، هیچ چیز حاکم نبوده و رابطه را در این گزینشها و عزل کردنها نقشی و دخالتی نبوده است.
با این مقدمه، باید به سراغ آن قهرمان نام آوری برویم که در حیات سه امام همام، مورد اعتماد و اطمینان کامل بوده و سایر امامان بزرگوار نیز از او به نیکی و عظمت یاد کرده و مقام و مرتبه او را ستودهاند.
سخن درباره وظیفهها و مسئولیتهایی است که در جریان قیام خونین حسینی بر عهدهی حضرت عباس (ع) نهاده شد، تا از این رهگذر بتوانیم آن قهرمان بزرگ
[صفحه ۷۴]
عالم اسلام و آن پهلوان مرزبان حریم عترت و قرآن، و آن سلحشور سپاه مخلص یزدان را بهتر بشناسیم و از صمیم قلب در برابر عظمت بیکرانش سر تعظیم فرود آوریم و به انسانهای مخلص حق دهیم که قرنهای متمادی به یاد آن استوانه شجاعت و رشادت، اشک ریخته و در حرم پاکش با خدای بزرگ به راز و نیاز نشسته و بر بساط قرب حق، به آرامش دل رسیده و به جان و دل، به حق پیوسته و از ما سوای او گسسته و بریدهاند.
پیامبر (ص)، کلمهای است جامع که جامعترین کلمات، یعنی قرآن مجید بر سینه پاک و پرفروغش نازل گردیده و خود، قرآن مجسم و مظهر کرامت و صراط مستقیم و نور ساطع است. نسخه وجود او، درمان همه دردها و کانون همه شفاها و نجات بخش همه انسانها از پلیدیها و کژیها در تمام دورهها و قرون و اعصار و در همه بلاد و اعصار و اقطار است و اگر انسان بخواهد از قید تعلقات نفسانی و از وساوس ملعونه شیطانی برائت جوید، راهی جز اینکه حقیقت او را، در مد نظر قرار دهد، ندارد که خود فرمود: «من رآنی فقد رای الحق» هر که مرا ببیند، حق را دیده است. [۴۶] .
باری هرگاه چنین پیامبری، مسئولیتهایی را بدهد و یا مسئولیتهایی را بازگیرد، بهترین معیار برای شناخت لیاقتها و عدم لیاقتها به دست میآید.
در آیه شریفه مباهله، «فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم» [۴۷] امیرالمومنین (ع) به عنوان نفس پیامبر، یعنی خود پیامبر، معرفی شده و بنابراین، کارهایی که او بعد از پیامبر انجام داده، دقیقا کار خود پیامبر محسوب است و همان گونه که کارهای پیامبر اکرم الگو و اسوه است، کارهای آن بزگوار نیز اسوه است. سایر ائمه اطهار (ع) نیز چنینند.
حضرت عباس (ع) مورد اعتماد و احترام سه امام بوده و علاوه بر اینکه در
[صفحه ۷۵]
دوران امیرالمومنین و امام مجتبی (ع) شایستگیها و لیاقتهای او در حد اعلی به ظهور و بروز رسیده و مخصوصا در جنگ صفین ثابت کرده است که قهرمانی نستوه و دلاوری رزمجوست، در صحنه نبرد خونین کربلا پای همت بر قله بلند افتخار نهاد و گوی سبقت را در میدان مسابقه مردانگی و صلابت، از همگنان، بل از همگان ربود.
اکنون سخن درباره وظیفه هاو مسئولیتهای حضرتش در قبال برادر و سرور و فرمانده و پیشوایش حضرت امام حسین (ع) است که از مطالعه و ملاحظه این مسئولیتها به میزان لیاقت و استعداد او و اطمینان و اعتماد امام حسین (ع) در برابر آنکه به تمام وجود در خدمت مکتب و پیشوای مکتب است، میتوانیم پی ببریم.
اما قبل از آنکه درباره وظیفهها و مسئولیتهای حضرت قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع) و رابطهی بسیار گرم و صمیمانه و خالصانه و مخلصانه او با برادرش پی ببریم، ناچاریم به دو مطلب توجه کنیم: یکی ارتباط و پیوند جسمانی و دیگری ارتباط و پیوند روحانی.
[صفحه ۷۸]
بر گرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *