زیارت نامه و ادعیه

ترجمه زیارتنامه حضرت ابوالفضل العباس

سلام خدا و سلام فرشتگان مقرب خدا و رسولان خدا و بندگان شایستهی خدا و سلام تمام شهیدان راه خدا و صادقان باایمان کامل و نفوس پاکیزه و نکوسیرت در آنچه صبح و شام است، بر تو باد ای فرزند امیرالمومنین. گواهی میدهم برای تو که حضرتت مقام تسلیم و تصدیق و وفاداری و خیرخواهی را در حد کمال داشتی نسبت به حضرت حسین فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سبط برگزیدهی رسول و رهبر دانای خلق و وصی پیغمبر و رسانندهی حکم خدا (و ارکان و حقایق احکام دین) به خلق؛ آن امام مظلوم جور و جفا کشیده (از ظالمان است). پس خدا تو را از جانب رسولش و از جانب امیرالمومنین و از جانب حضرت حسن و حسین صلوات الله علیهم بهترین پاداش عطا کند، به واسطهی آن صبر و تحمل مصایبی که در یاری برادرت کردی، پس دار سعادت عقبی تو را نیکو است.
خدا لعنت کند کسی را که تو را به قتل رساند و خدا لعنت کند کسی را که حق تو را ندانست و حرمتت را شکست و خدا لعنت کند کسی را که بین تو و آب فرات حایل گردید (و تو را از آب رسانیدن به تشنگان حرم حسین منع کرد). گواهی میدهم که تو مظلوم کشته شدی و خدا آنچه را که (به شهیدان راه حق) وعده داده محققا به تو عطا میکند. ای فرزند امیرالمومنین، من به زیارت شما آمدهام در حالی که قلبم تسلیم و تابع فرمان شما و خود
[صفحه ۲۸۸]
پیرو شما میباشم و برای یاری شما مهیا هستم تا هنگامی که فرمان و حکم خدا (به ظهور سلطنت شما) فرارسد که او بهترین حکمکنندگان است. پس من با شما هستم و با تمام قوای خود با شما هستم نه با دشمنان شما. من به شما (خاندان رسالت و امامت) ایمان دارم و به بازگشت شما نیز ایمان دارم و نسبت به دین و آئین دشمنان و مخالفان شما و قاتلان شما از کافران و منکرانم. خدا بکشد امتی را که به دست و زبان شما را کشتند (و به شما ظلم و بیداد کردند).
سلام بر تو ای بندهی شایستهی حق و مطیع امر خدا و رسول خدا و مطیع امیرالمومنین و حضرت حسن و حسین صلوات الله و سلامه علیهم. سلام بر تو و رحمت و برکات خدا و مغفرت و رضا و خوشنودی خدا بر روح و جسم شما باد. گواهی میدهم و خدا را گواه میگیرم که تو از جهان درگذشتی با همان مقام رفیع شهادتی که شهدای بدر و دیگر جهادکنندگان در راه خدا یافتند و همهی کسانی که خیرخواه دین خدا بودند و بر علیه دشمنان خدا جهاد کردند و در دفاع از دوستان و محبان خدا سنگ تمام گذاردند. پس خدا به تو بهترین و بیشترین و کاملترین پاداشی را عطا کند که به یکی از کسانی که به عهدش وفا کرده و دعوتش را اجابت کرده و از ولی امر حق و خلفای الهی اطاعت میکنند عطا میفرماید. گواهی میدهم که تو (ای اباالفضل) نهایت کوشش را در نصیحت (امت ظالم) و کمال جهد و اهتمام را در راه دین خدا (و یاری حضرت حسین) ادا کردی تا آنکه خدایت در مقام رفیع شهیدان (راه خدا) مبعوث کرد و روح پاکت را با ارواح پاک سعادتمندان عالم محشور و از بهشت بهترین منازل و نیکوترین غرفه بهشتی عطا کند و نام شریفت را در عالم بلند گرداند و با پیغمبران و صادقان در ایمان و شهیدان و صالحان که اینها بهترین رفیقانند محشور فرماید گواهی میدهم که تو هیچ سستی و کوتاهی (در احیاء دین) نکردی و در کار خود (که عمری در راه رضای خدا صرف نمودی) با بصیرت و حجت از جهان درگذشتی و همیشه در اعمالت اقتدا به صالحان و پیروی از رسولان خدا کردی پس خدا بین ما و تو بزرگوار و بین رسول خدا و اولیاء و دوستان خدا در منزلهای بهشتی و اهل خضوع و تقوی جمع گرداند که خدا مهربانترین مهربانان عالم است.
پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد و بر من دیگر در این مکان گرامی و مشهد معظم گناهی باقی نگذار تمام گناهانم را (به حرمت این شهید راه خدا) ببخش
[صفحه ۲۸۹]
و بیامرز و هم و غمم را برطرف ساز تمام مرض و دردهایم را شفا عنایت فرما و هر عیب و عار مرا پردهپوشی کن و رزقم را وسیع ساز و از هر خوف و هراسم ایمنی کامل بخش پریشانیهایم همه را اصلاح فرما و غایب (و مسافرین) مرا محفوظ بدار و لقایش نزدیک و تمام حاجتهای دنیا و آخرتم را که رضای تو و صلاح من در آن است همه را روا گردان ای مهربانترین مهربانان عالم.
سلام بر تو ای اباالفضل العباس فرزند (رشید) امیرالمومنین سلام بر تو ای فرزند سید جانشینان پیغمبر سلام بر تو ای فرزند اول کسی که اسلام اختیار کرد و در رتبهی ایمان بر همهی امت تقدم و برتری داشت و در دین خدا از همه کس پایدارتر و در حفظ اسلام از همه مراقبتش بیشتر بود گواهی میدهم که تو در راه خدا و رسول و برادرت حضرت حسین خیرخواه بودی (و امت را نصیحت و اندرز کردی پس در وفاداری کوتاهی نکردی و نیکو برادری بودی که با حضرت حسین مساوات و مواسات (در تحمل مصائب و شدائد) نمودی باری خدا لعنت کند امتی را که هتک حرمت شما و ریختن خون شما و حرمت اسلام را حلال شمردند پس شما (در راه وفای با برادرت حسین) نیکو صبر و تحمل و جهاد و حمایت و نصرت و دفاع کامل از حریم برادر و امر پروردگارش را اطاعت کردی و در راه فداکاری آن حضرت و ثواب بزرگ نصرت و یاری او که دیگران روگردانیدند تو مشتاقانه شتافتی و ثواب عظیم و نام نیکو در دو عالم یافتی و خدایت در بهشت نعیم با پدران بزرگوارت ملحق گرداند پروردگارا من خود را مهیا بر زیارت اولیاء و دوستان تو نمودهام به اشتیاق ثواب و به امید مغفرت و لطف و احسان بزرگ تو پس از تو درخواستم این است که درود فرستی بر محمد و آلش و به واسطه آنها همیشه روزی مرا وسیع و زندگانیم را پایدار و خوش (در دو عالم) بگردانی و زیارتم را به شفاعتشان بپذیری و حیاه طیب (زندگی خوش در بهشت ابد) نصیبم فرمائی و مرا در صف اهل کرامت درج فرمائی و از آن خوبان و سعادتمندان که چون از زیارت مشهد محبان و دوستانت بازگردند رستگار و حاجت روا شده و مستوجب قطعی آمرزش گناه شدهاند و عیوب و زشتیهایشان مستور و هم و غمشان برطرف گردیده از آنان قرارم دهی که تو ای خدا اهل تقوی و مغفرتی (سزد که از تو بترسند و به مغفرت و آمرزشت امیدوار باشند).
از تو بزرگوار تقاضای وداع میکنم و خدا را از تو درخواست توجه و لطف خاص
[صفحه ۲۹۰]
دارم و بر تو تحیت و سلام خوانده در حالی که به خدا و رسول خدا و کتاب او آورده و به هر چه از احکام و اوامر و نواهی که از جانب خدا آورده به همه ایمان دارم پروردگارا تو مرا با گواهان و اهل ایمان ثابت مقدر فرما پروردگارا این زیارت را آخرین عهدم از قبر مطهر فرزند برادر پیغمبرت صلی الله علیه و آله قرار مده و همیشه تا در حیاه مرا باقی داری زیارتش نصیبم گردان و مرا با آن حضرت و با پدران بزرگوارش در بهشت برین محشور گردان و میان من و او و رسول اکرم و اولیاء دین خود ائمه هدی شناسائی و (محبت) برقرار دار پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد و بمیران مرا بر ایمان (به وحدانیت) خود و تصدیق به رسالت به پیغمبر و ولایت و دوستی علی (ع) و ائمه طاهرین از فرزندان علی و بر تبری و بیزاری از دشمنان اینها که من ای خدا به این دین و عقیده خوشنودم و درود خدا بر محمد و آل محمد باد.
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *