معجزات و کرامات

توسل به حضرت ابوالفضل تبدیل نمک صحرایی به شن

زمانی که عثمانیها در عراق حکومت میکردند نمکی که به کشور عراق وارد میشد مالیات زیاد میگرفتند. در آن زمان یک مومن فقیر عرب از کشورهای دیگر به عراق نمک وارد کرد. وقتی به گمرک رسید مسئولان گمرک مانع از ورود آن شدند.
[صفحه ۴۰۱]
وقتی دیدند فقیر است میخواستند او را اذیت کنند. این مومن فقیر راه دیگری نداشت، چه کار کند؟ یک مرتبه به ذهنش خطور کرد که از حضرت قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع) که باب الحوائج است. کمک بخواهد لذا به حضرت ابوالفضل العباس (ع) متوسل شد ماموران وقتی اثاثیه و باروبنه را باز کردند دیدند همهاش شن است. خیلی خجالت کشیدند و این مومن را رها کردند. و این قصه در عراق خیلی شهرت پیدا کرد. [۱۶۴] .
میگویند این جا همان محل بود که برای حضرت ابراهیم خلیل الله شن صحرایی آرد شد. [۱۶۵] .
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *