معجزات و کرامات

توسل به حضرت ابوالفضل شفای سرطانی

یکی از خدمتگزاران حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) برای من این گونه نقل کرد:
در کشور یونان عمهای داشتم که همسرش دکتر جراح معروفی بود. عمهام مبتلا به سرطان شد. همسرش پول فراوانی برایش هزینه کرد. تمام توان خود را به کار برد و او را نزد پزشکان ماهر یونان و دیگر کشورهای اروپایی برد؛ ولی بینتیجه بود.
روزی فرزندش از کربلا با مادرش تماس گرفت و جویای حالش شد.
مادرش گفت: فرزندم! به حرم مقدس حضرت عباس (ع) برو و متوسل شو تا خداوند مرا نجات دهد، زیرا خداوند کسی را ناامید نمیکند.
فرزندش میگوید: طبق آنچه مادرم گفته بود، انجام دادم. بعد از مدتی فهمیدم که آن مخدره در خواب، حضرت عباس (ع) را دیده. حضرتش فرموده: نان اباالفضل بدهید. [۲۸۳] .
[صفحه ۳۴۶]
آنچه از ناحیهی حضرت عباس (ع) سفارش شده بود، انجام دادم و بعد از ده روز، آزمایشهای انجام شده نشان دادند که عمهام بهبودی یافته و بیماری سرطان برطرف شده است.
دکترها از این بهبودی متحیر ماندند، به آنها خبر دادند که خداوند به واسطهی حضرت عباس (ع) او را شفا داد.
آری، حضرت اباالفضل (ع) کسی است که هیچ کس به در خانهی او نرفت که ناامید برگردد. [۲۸۴] .
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *