معجزات و کرامات

توسل به حضرت عباس شفای نابینا

شیخ مهدی کرمانشاهی نقل کرده است مردی پیشه ور و نابینا بود که همه کس او را می شناخت روزی در مقبره ی خانوادگی پائین پای بارگاه حسینی (ع) خوابیده بودم به صدا و هیاهوی بزرگی بیدار شدم دیدم انبوه جمعیت دور مردی را گرفته و با زحمت او را به مقبره آوردند خوب نگاه کردم او را شناختم که همان مرد نابیناست و دیده گان درشت او در زیر مژگان می درخشد و مردم لباس های او را برای تبرک برده اند معلوم شد مولانا العباس او را شفا داده است.
این بود نمونه ای از کرامات ابوالفضل العباس و قطره ای از ژرفای فضل آن بزرگوار آری او باب الحوائج و باب المراد و حرمش محل نزول برکات و به وسیله اش برطرف می شود تمام مشقات و بلیات بدو منتهی می گردد شفاعات و توسلات و به سببش گشوده می شود گره ها و مشکلات و فقط منادی گلدسته ی اوست که فریاد می زند؛ رفع الله رایه العباس و بیض الله وجهه فانه قضی حاجتنا، و برای او است نذورات و نذرها از طلا و نقره از قربانی و اطعام و گسترش سفره به نام ابوالفضل و وقف موقوفات از خاصه و عامه و هدیه ها و مصارف دیگری که سیل آسا برای برآورده شدن حاجات به آن حضرت پیشکش می شود و این خود نموداری از فضل
[صفحه ۷۰]
و سخای آن بزرگوار است.
برگرفته از کتاب شخصیت حضرت ابوالفضل علیه السلام نوشته آقای علی اصغر عطایی خراسانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *