معجزات و کرامات

توسل به قمر بنیهاشم نجات راننده از مرگ حتمی

۴٫ یکی از اهالی روستای گساویه از توابع شهر زرند واقع در استان کرمان نقل میکند:
تابستان ۱۳۶۹ شمسی یک تریلر ۱۸ چرخ مخصوص حمل ذغال سنگ در محور زرند – هجدک به موازات روستای گساویه به رانندگی آقای محمد تاج آبادی در حال عبور بود. با توجه به این که روستای مزبور در عمق دره مجاور جاده واقع است و با سطح جاده حدود ۱۰۰ متر اختلاف ارتفاع دارد عبور ماشینها کاملا از داخل روستا قابل مشاهده و بلکه جلب توجه مینماید. ناگهان مشاهده کردیم تریلر فوق با سرعت در حال سقوط به پایین دره بر فراز روستا است. همهی اهالی وحشتزده شدیم، وقتی تریلر بر سطح زمین قرار گرفت سه تکه شده بود ما با فرشی (گلیمی) دوان دوان خود را به کابین راننده رساندیم به این منظور که یا جنازهی او را حمل کنیم و یا اگر آثار حیات در او مشهود باشد او را به بیمارستان منتقل کنیم. با کمال تعجب مشاهده کردیم راننده با پای خود از زاویه دریچه ماشین خارج شد در حالی که منقلب بود او را در بغل گرفتیم و دلداری دادیم که خوشبختانه به خیر گذشت.
گفت: آری در این شیب تند جاده ناگهان دیدم فرمان ماشین بریده، دیگر هیچ امید نجاتی نداشتم، سقوط ماشین و مرگ حتمی بود. با انحراف ماشین از جاده چشمم به گلدستههای تکیهی ابوالفضل (ع) روستا افتاد. در همان حال سقوط، به قمر بنیهاشم (ع) برای نجات از مرگ متوسل شدم که شخصی مرا از پشت فرمان برداشت و جلوی پای شاگرد قسمت پایین نهاد و هم اینک که سالم خارج شدهام هیچ
[صفحه ۴۰۷]
تردیدی ندارم که معجزهی قمر بنیهاشم (ع) و عنایت آن حضرت باعث نجاتم از مرگ شده است.
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *