معجزات و کرامات

جعفر مجتهدی و نقل کرامات حضرت ابوالفضل

یکی از رفقایی که مورد اعتماد اینجانب بود، آقای جعفر مجتهدی، در بیمارستان بستری بودند من رفتم به عیادت ایشان و ایشان فرمودند: سلام مرا به آقا (یعنی آیت الله بهاءالدینی) برسانید، و بگویید در حق من دعا کنید. من هم خدمت آقا آمدم، پیام آقای مجتهدی را رساندم. آقا فرمودند: خیلی هول نباشید، گوسفندی نذر حضرت ابوالفضل العباس ((ع)) بکن و ذبح کن و میان فقرا تقسیم کن.
من هم به آقای مجتهدی گفتم. فرمود: زیر تخت من ساکم را بده، ساک را به ایشان دادم و از آن ساک پول درآوردم و به من داد و گفت: گوسفندی بگیر و ذبح کن و به فقرا بده و من هم ادای وظیفه نمودم و سپس به بیمارستان رفتم و دیدم آقای مجتهدی در بیمارستان نیستند.
گفتم: آقا کجاست؟ گفتند: آقا رفته است قزوین. و من هم به قزوین رفتم. آقا فرمودند: حضرت امام رضا (علیه آلاف التحیه و الثناء) دستور دادند که دوغ رقیق درست کن و بخور، خوب میشوید و من هم همین کار را کردم شفا یافتم. از این جا معلوم است امام رضا ((ع)) به عمویش خیلی علاقه دارد و این جا هم نذر به حضرت ابوالفضل العباس ((ع)) دخیل بوده است.
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *