معجزات و کرامات

حاج رضا خرمی کربلایی و نقل کرامات حضرت ابوالفضل

حجهالاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ علیاکبر قحطانی، از ثقهی معتمد، حاج رضا خرمی کربلایی (که از ملازمین منبر مرحوم حاج شیخ مهدی مازندرانی صاحب کتاب معالی السبطین بود) نقل میکند که گفت:
۱۴٫ شخصی از مجاورین کربلا، پیوسته ملتجی و ملتمس به درگاه حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع) و حضرت اباالفضل العباس (ع) بود و از آن بزرگواران گشایشی در امر زندگی میخواست. تا اینکه روزی در مسیر راه، چشمش به همیانی افتاد که پر از پولهای رایج آن زمان بود. به نظرش رسید که از سوی حضرت عنایتی به او شده و آنچه میخواسته نصیب وی گردیده است. همیان را برداشت و راهی منزل شد.
اتفاقا پول این همیان مال عدهای از زوار بود که آن را نزد شخصی که وی را امین میدانستند گذاشته بودند. صاحبان پول نزد شخص امین رفتند و از وی پول را مطالبه کردند. آن شخص هر چه التماس کرد که من خبر ندارم، کسی قبول نکرد. تنها راه چاره، متوسل شدن به حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع) بود. پس از توسل، شب حضرت سیدالشهداء (ع) به خواب آن کسی میآید که همیان را پیدا کرده بود و به وی میفرماید:
فردا این افراد با این نام و نشان برای زیارت کنار قبر من میآیند، همیان را ببر و به آنها بده.
آن مرد علیالصباح میآید و آنچه را که در خواب از شکل و شمایل زائرین حضرت دیده بود، در بیداری هم میبیند، ولی نفس سرکش مانع میشود که همیان را به آنها بدهد. مجددا شب دیگر باز خواب میبیند که حضرت سیدالشهداء (ع) به وی فرمود: فردا زوار صاحب همیان در نزد قبر فرزندم علیاکبر (ع) هستند. همیان را به آنها بده. باز فردا شخص مزبور به حرم حضرت سیدالشهداء (ع) میرود و همان گونه که امام حسین (ع) در خواب به وی فرموده بود میبیند اشخاص مزبور کنار قبر مطهر حضرت علیاکبر (ع) هستند. لیکن باز نفس سرکش مانع میشود که همیان را به صاحبان آن پس بدهد.
[صفحه ۶۳۷]
شب سوم باز در عالم خواب میبیند که حضرت سیدالشهداء (ع) همراه حضرت اباالفضل العباس (ع) با یک هیبت و عظمت خاص حضور دارند و حضرت ابوالفضل (ع) در حالی که آثار غضب بر چهرهاش وجود داشته و حربهای در دست دارد، با خشونت به او خطاب میکند که: فردا، صاحبان همیان در کنار قبر من میآیند و همیان را به آنها میدهی!!
از خواب بیدار میشود و فردا به حرم حضرت اباالفضل العباس (ع) میآید و همیان را به آنها میدهد. و ضمنا حضرت به وی میفرماید که من کار تو را اصلاح مینمایم.
باری، با وعدهی حضرت قمر بنیهاشم (ع) حاجت آن شخص برآورده میشود و کارش اصلاح میشود.
بر گرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *