از دیدگاه اهل بیت

حضرت ابوالفضل، از دیدگاه امام سجاد

در حدیث شریفی، چنین آمده است: [صفحه ۳۱ ] جناب سید الساجدین، زینالعابدین، حضرت امام علی بن الحسین علیهماالسلام،
رحم الله العباس! فلقد اثر و أبلی و فدی أخاه بنفسه، » : دربارهی جناب قمر بنیهاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام فرمود
حتی قطعت یداه، فأبدل الله – عزوجل – بهما جناحین یطیر بهما مع الملائکۀ فی الجنۀ، کما جعل لجعفر بن أبیطالب علیه السلام. و
خداوند متعال، رحمت کند، عمویم » : یعنی .« إن للعباس عندالله – عزوجل – منزلۀ [لمنزلۀ خ ل] یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامۀ
عباس علیه السلام را! آن حضرت، ایثار کرد، دچار آزمایش و گرفتاری بزرگ گردید، حفظ برادر بزرگوارش را بر حفظ جان خود،
مقدم نمود، و جان شیرین خود را فدای برادر بزرگوارش کرد، تا آنجا که دو دست مبارکش، از بدن مطهرش جدا شد! خداوند
متعال، به جای آن دو دست، دو بال در بهشت به آن حضرت میدهد، که همچون جعفر طیار علیه السلام، با فرشتگان در فضای
بهشت، به پرواز درمی آید. و از برای عمویم عباس علیه السلام، در روز قیامت، مقامی آن چنان با شکوه است که همهی شهیدان به
[ ۱۴ ] . [صفحه ۳۲ ] .« آن مقام شامخ، غبطه میخورند
بر گرفته از کتاب قصه های حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته: علی اصغر همدانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *