آداب زیارت

حضور فرشتگان الهی در تشییع جنازهی زوار

چهاردهم: از امام صادق (ع) نقل شده که هرگاه زائر در بین راه بمیرد، ملائکه در تشییع جنازهی او حاضر میشوند، و کفن و حنوط از بهشت از برای او میآورند، و بر او نماز میگزارند، و از ریحان بهشت در زیر او فرش میکنند، و زمین قبر گشاده میشود از هر سمت به قدر سه میل، و دری از بهشت به سوی قبرش میگشایند که از روح و ریحان آن بر او داخل میشود تا روز قیامت. [۱۸۹] .
پانزدهم: از امام صادق (ع) نقل شده: هرگاه در بین راه به او اذیتی رسد از حبس یا ضرب، در عوض هر روزی که حبس شود، یا غمی به او رسد، فرحی در قیامت به او خواهد رسید، راوی عرض کرد: اگر بعد از حبس او را بزنند به جهت قصد زیارت؟ فرمود: به عوض هر زدنی یک حوری به او دهند، و به عوض هر دردی هزار هزار حسنه به او داده شود و هزار هزار گناه از او محو گردد، و هزار هزار درجه ترفیع یابد، و از کسانی باشد که در قیامت هم همصحبت با پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله باشند تا مردم از حساب فارغ شوند، و حاملان عرش با او مصافحه نمایند و به او گویند: هر حاجت که میخواهی بخواه، و ضارب او را بیاورند به مقام حساب، و بدون سوال و جواب بازوی او را بگیرند و ببرند به نزد فرشتهای، پس شربتی از «حمیم» جهنم و شربتی از «غسلین» به او دهند، و او را بر کوههای آتش مقام دهند، به او گویند بچش آنچه را از برای خود مهیا کردی به دست خود، که مهمان خدا و رسول را زدی و اذیت کردی. پس آن مضروب را به نزد در جهنم آورند، و بگویند: ببین زنندهی خود را، و آنچه به او رسیده است از عذاب الهی، آیا سینهات شفا یافت، و به قصاص خود رسید؟ میگوید: حمد خدا را. [۱۹۰] .
[صفحه ۴۵۲]
شانزدهم: از امام صادق (ع) نقل شده: اولین قطرهای که از خونش ریخته شود جمیع گناهانش آمرزیده شود، و ملائکه طینت اصلیهی او را میشویند تا در برابر پاک شود مانند طینت انبیا، از آنچه با او مخلوط بوده است از طینت کفار، و قلب او را بشویند تا اینکه منشرح گردد، و از ایمان مملو شود، و خدا را ملاقات نماید پاک و پاکیزه، از جمیع معاصی و صفات رذیله، و شفاعت او را قبول نمایند در حق اهلبیتش، و هزار نفر از برادرانش، و ملائکه با جبرئیل و ملک الموت بر او نماز کنند، و کفن و حنوط او را از بهشت بیاورند، و قبر او را وسیع نمایند، و چراغها در قبرش روشن کنند، و دری از بهشت به سوی او گشایند، و ملائکه تحفهها از بهشت برای او بیاورند، و بعد از هیجده روز او را به حظیرهی قدس بالا برند، پس با اولیای خدا باشد تا نفخهی صور او را دریابد، و بعد از نفخهی دوم از قبر بیرون آید، پس اول کسی که با او مصافحه کند پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله باشد و امیرالمومنین و اوصیا و بشارتش دهند، و بگویند: با ما باش، پس او را بر حوض بدارند، پس آب بیاشامد، و به هر که بخواهد بدهد. [۱۹۱] – [۱۹۲] .
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *