معجزات و کرامات

حیدر نجم آل سافر و عنایت حضرت ابوالفضل

فردی که مورد اطمینان من بود، کرامتی را از حضرت اباالفضل العباس (ع) این گونه نقل کرد:
روزی یکی از رفقا به نام حیدر نجم آل سافر حداد گفت: دو سال است ازدواج کردم، ولی از نعمت اولاد محروم هستم.
از من خواست چارهای بیندیشم. بعد از آن که او از معالجههای پزشکی به ستوه آمده بود. من مقداری از آبی که پایین ضریح مطهر در کنار قبر مطهر جریان دارد، به دست آوردهام و معروف است که برای هر دردی شفاست و با او تماس گرفتم و به او گفتم: به عیال خود بگو از این آب بخورد و با مقداری از آن غسل کند، روز چهارشنبه پس از آن که وضو بگیرد، به زیارت حضرت اباالفضل العباس (ع) برود، دو رکعت نماز به جا آورد و به روح مطهر ام البنین (س) مادر حضرت عباس (ع) هدیه نماید و از پیشگاه آن مخدره فرزند بخواهد.
او آنچه گفته بودم انجام داد و پس از آن جریان، نه ماه دیگر همدیگر را ملاقات نمودیم، دیدم در چهرهاش آثار سرور و خوشحالی نمایان میباشد.
به من گفت: یک نذر بدهکار شما هستم. من فراموش کرده بودم که مابین ما چه گذشته بود.
گفت: بیش از نه ماه نگذشته است.
[صفحه ۴۴۱]
گفتم: چه شده؟
گفت: از آبی که در کنار قبر ابیالفضل العباس (ع) بود به خانوادهام دادم و او باردار شد و خداوند به برکت حضرت اباالفضل العباس (ع) و مادرش ام البنین (س) فرزندی به او عنایت فرمود و نامش را حسین گذاشتم.
این داستان نیز نمونهای از کرامت حضرت اباالفضل (ع) و عنایت مادر مکرمهاش ام البنین (س) میباشد. [۳۱۹] .
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *