معجزات و کرامات

خانم موسویان و نقل کرامات حضرت ابوالفضل

نامه یکی از زراره رسول خدا ((ص)) علویه خانم موسویان که پس از احوالپرسی، دو کرامت را مرقوم داشتهاند که ملاحظه میفرماید:
اینجانب یکی از سادات موسوی میباشم. حدود هشت سال پیش در خواب
[صفحه ۵۶۸]
دیدم عدهای سوار ماشین بودیم و به طرف وادی السلام قم در حرکت بودیم که ناگهان تصادف مهیبی برای ما واقع شد و بنده در خواب فریاد کشیدم «یا اباالفضل (ع)» و در ادامه خواب ناگهان با کمال تعجب ماشین و سرنشینان بدون هیچ صدمهای نجات یافتند. عصر همان روز اتفاقی شبیه همین خواب برای پدر شوهرم اتفاق افتاد و ماشین با شدت با ایشان برخورد کرد و اینجانب تا این قضیه را شنیدم به یاد خواب دیشب افتادم و گوسفندی برای حضرت ابوالفضل ((ع)) و سلامتی ایشان نذر کردم. و دو عدد از النگوهایم را برای این موضوع از دست درآوردم و با عنایت باب الحوائج ابوالفضل ((ع)) پدر شوهرم از مرگ حتمی رهایی پیدا کرد و ما نیز دریچهای از کرامت برای امام حسین ((ع)) را به چشم دیدیم.
خادمه اهلبیت. قم مقدسه
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *