سیره عملی و رفتاری

دوستی و ولای امیرالمومنین علی

رسول اکرم (ص) فرمود:
«عنوان صحیفه المومن حب علی بن ابیطالب (ع)» [۸۴] .
سر فصل و عنوان پروندهی مومن، محبت نسبت به علی بن ابیطالب (ع) است.
«یا علی لا یحبک الا طاهر الولاده و لا یبغضک الا خبیث الولاده» [۸۵] .
ای علی، کسی که ترا دوست میدارد ولادتش پاکیزه است و کسی که بغض ترا در دل دارد حتما ولادتش آلوده و خبیث است.
«رای امیرالمومنین (ع) رجلا من شیعته بعد عهد طویل و قد آثر السن فیه و کان یتجلد فی مشیه، فقال (ع): کبر سنک یا رجل، قال: فی طاعتک یا امیرالمومنین، فقال (ع): انک لتتجلد، قال: علی اعدائک یا امیرالمومنین، فقال (ع): اجد فیک بقیه، قال: هی لک یا امیرالمومنین» [۸۶] .
امیرالمومنین (ع) با یکی از شیعیان خود بعد از مدتها که او را ندیده بود ملاقات کرده؛ آثار پیری در چهرهاش هویدا گشته بود، اما در راه رفتن (چون جوانان رشید و ورزشکار) تند و چاپک راه میرفت. حضرت به او فرمود: ای مرد پیر شدی؟ عرض کرد در اطاعت از شما. فرمود: پس چرا مثل جوانان (ورزشکار) تند و چاپک راه میروی؟ عرض کرد: به رغم دشمنان تو، یا علی! فرمود: مقداری هم از عمر و نیرویت باقی مانده، گفت: آن هم پیشکش و فدای تو یا امیرالمومنین!
ابنعباس از رسول الله (ص) روایت کرد:
«حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب» [۸۷] .
دوستی علی (ع) گناهان را از بین میبرد همانطور که آتش هیزم را از بین میبرد.
«من احبک یا علی کان من النبیین فی درجتهم یوم القیامه و من مات یبغضک فلا یبالی مات یهودیا او نصرانیا» [۸۸] .
[صفحه ۴۴]
ای علی، هر کس ترا دوست بدارد در روز قیامت همرتبهی پیامبران خواهد بود و هر کس با تو دشمنی ورزد هیچ باکی نیست که یهودی و یا مسیحی بمیرد.
عمر بن خطاب از پیامبر (ص) نقل کرد:
«لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابیطالب لما خلق الله النار» [۸۹] .
اگر همهی مردم از مهر و محبت نسبت به امیرالمومنین (ع) برخوردار بودند خداوند آتش را خلق نمیکرد.
و دیگر باره پیامبر (ص) فرمود:
«لو ان عبدا عبدالله مثل ما قام نوح فی قومه و کان له مثل احد ذهبا فانفق فی سبیل الله و مد فی عمره حتی یحج الف عام علی قدمیه ثم بین الصفا و المروه قتل مظلوما ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحه الجنه و لم یدخلها» [۹۰] .
اگر بندهای به اندازهی عمر حضرت نوح (ع) عبادت خدا را بنماید و به مقدار کوه احد طلا در راه خدا انفاق کند و آن قدر عمرش طولانی شود که هزار بار پیاده به حج رود و بالاخره بین صفا و مروه مظلومانه کشته شود، ولی تو را ای علی دوست نداشته باشد، حتی بوی بهشت را هم استشمام نخواهد کرد!
ابیذر غفاری که آشکارا ولای علی (ع) را به مردم یادآوری میکرد، پیرامون خانههای مردم مدینه بسان توفان میگشت و با صدای بلند بانگ میزد که:
«ادبوا اولادکم علی حب علی، و من ابی فانظروا فی شان امه».
آیین زندگانی را بر اساس حب و دوستی علی به فرزندان خود تعلیم دهید، و آن که از این کار خودداری میورزد دربارهی مادرش مطالعه به عمل آورید (یعنی حق دارید در طهارت مولد چنین فردی تردید نمایید) [۹۱] .
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *