معجزات و کرامات

سزای عداوت با علم حضرت اباالفضل

۱۹- در همان منطقه یکی دیگر از مومنان واقعهی دیگری به این عنوان، تعریف کرد:
یک شخص، دشمن اهلبیت (ع) این قدر با «شبیه علم حضرت اباالفضل العباس (ع)» عداوت داشت که یک دفعه به خاطر این عداوت، چوب شبیه علم را با تبر تکه تکه کرد. در همان روز فوری این شخص از حالت عادی به حالت جنون درآمد و مثل مجنونها وحشیانه میدوید و فوری به خانه رفت و بندوق خود را بیرون آورد و به طرف آسمان پرتاب میکرد و فریاد میزد: ای مردم! این پرندگان بر من حمله کردند.
اصلا چند روز خوابش از بین رفت و بالاخره با آن بندوق خودکشی کرد و به جهنم واصل شد.
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *