سعد بن ابی وقاص زمان معاویه

او فاتح عراق است. او یکی از اعضای شورایی است که عمر برای تعیین خلیفه، برگزیده بود. شورای شش نفری خلیفه دوم وظیفه داشت فردی را از بین خود انتخاب کند. اما بافت این شورا به گونه ای بود که کسی غیر از عثمان، حائز آرای اکثریت نمی شد.
به هر حال، او داعیه داشت. او کسی نبود که با آن سوابق اجتماعی و با آن نفوذ و موقعیت، در برابر معاویه خاموش بنشیند و دست معاویه را در ولیعهد گزینی باز گذارد. معاویه هم به هیچوجه نمی خواست از موضع خود عقب نشینی کند. به همین جهت، وجود سعد برایش قابل توجه نبود. از اینرو – به نوشته مقاتل الطالبیین – او را مسموم کرد و کشت.
برگرفته از کتاب قهرمان علقمه نوشته آقای احمد بهشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *