موقوفات و رقبات

سقاخانه مسجد جامع تهران

سقاخانهی مشهور دیگری که در اینجا از آن یاد میشود؛ در داخل صحن
[صفحه ۲۰۶]
مسجد جامع تهران قرار دارد. این سقاخانه که آن را میتوان از نوع سقاخانههای مستقل یاد کرد، شامل بنای مکعب شکل سنگی است، که در چهار گوشه خود، ستونهایی سنگی دارد. این ستونها به گونهای تعبیه شدهاند که در پایین هر وجه بنا، شیر گاو و در بالا پنجره مشبک آهنینی را حفاظت میکنند. روی شبکه فلزی پنجرههای هر وجه بنا، عبارت «سلام بر حسین و لعنت بر یزید» با خط زیبایی نصب شده است. البته ضلع چهارم این سقاخانه به دیوار مسجد تکیه دارد ولی چندان وابسته به آن به نظر نمیرسد، همین وضعیت آبخوری ضلع چهارم آن را در صورت موجود بودن غیر قابل بهرهبرداری کرده است. زمان ساخت این سقاخانه نیز به طور دقیق مشخص نیست. به دلایل نامعلومی از حدود ۲۰ سال سقاخانه بسته شده و اخیرا در حدود یک سالی است که بهرهبرداری از آن دوباره آغاز شده است. تولیت فعلی سقاخانه با شخصی از معتمدین محلی است که از سوی سازمان اوقاف تهران، این مسئولیت و نیز تولیت مسجد به وی تفویض شده است.
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *