موقوفات و رقبات

سقاخانه کوچه افسانه تهران

که در خیابان جمهوری، کوچه کاوه، کوچه افسانه قرار دارد. به نظر میرسد که این سقاخانه کوچک مدتها مورد بیمهری قرار گرفته است. در حال حاضر این مکان در کنار خانهای متروک و رو به ویرانی قرار دارد. در مورد بانی این سقاخانه اطلاع چندانی به دست نیامد. این سقاخانه دیرزمان است که آبی ندارد و اهالی قدمتی بیش از ۵۰ سال را برای آن تخمین میزنند. گویا قبلا این مکان بسیار مورد توجه مردم بوده ولی چند سالی است که به دلیل تغییر بافت محله و کم شدن رفت و آمد اهالی، چندان عنایتی به آن نمیشود و سطح آن را غبار آلودگی، زیبایی خاصی دارد. کاشیهایی با نقوش هندسی در سردر بنا، ازاره آجرکاری، به همراه پنجرهای فلزی با نقشها و گلهای مارپیچ، زیبایی خاصی به این سقاخانه متروک بخشیدهاند. مریدان محلی از این سقاخانه گهگاه به عنوان
[صفحه ۲۴۲]
مکانی برای افروختن شمع استفاده میکنند.
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *