معجزات و کرامات

سید جواد نصرالله نقل توسل به حضرت ابوالفضل

جناب آقای سید کاظم سید جواد نصرالله میگفت:
در ایام عاشورا همیشه مجلس روضهی زنانه در خانهی مادر محترمهام اقامه مینماید، در سال ۱۹۹۸ میلادی با مشکل مالی روبهرو شدیم و متحیر بودیم که چه کنیم.
بانویی که سخنرانی و روضه میخواند، آمد و گفت: برای مراسم روضهخوانی برنامهریزی کن. مادرم مانند همیشه با او قرارداد نمود. و پس از گفتوگو با آن خانم روضهخوان، مادرم به حرم حضرت اباالفضل العباس (ع) رفت و عرض حال خود را به حضرت اباالفضل (ع) بازگو کرد و عرضه داشت: امسال چگونه عزا و ماتم برپا کنم با این که چیزی ندارم؟
پس از انجام زیارت و دعا به طرف خانه برگشت. در مسیر راه حرم مردی نورانی با او روبهرو میشود و مبلغی پول تقدیم او مینماید و آن پول دههزار دینار بود. البته والده نمیپذیرد و میگوید: من فقیر و مستحق نیستم و علویه هستم.
[صفحه ۴۴۰]
او میگوید: این هدیه میباشد، مادرم قبول مینماید، رو برمیگرداند که از او تشکر نماید، کسی را نمیبیند. با خوشحالی از حرم بیرون میآید و از حضرت ابوالفضل العباس (ع) تشکر مینماید و ماتم امام حسین (ع) را برپا میدارد. [۳۱۸] .
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *