معجزات و کرامات

سید عبدالله تخشاری نقل کرامات حضرت ابوالفضل

۲٫ کرامت دوم: از قول والدم حضرت آیت الله حاجی سید محمد بزرگ. مرحوم پدر ما در حوزه علمیه مشهد مقدس طلبه بوده که محدث قمی (مرحوم حاجی شیخ عباس قمی) صاحب مفاتیح الجنان و مرحوم شیخ علیاکبر نهاوندی صاحب کتاب جنتان مدهامتان در مشهد از علمای بزرگ آن دوره بودهاند. از سادات اهل علم بلخاب مقیم مشهد، از فامیلهای ابوی چند نفر بودهاند؛ از جمله حاجی سید عبدالله تخشاری که مردی عالم و مجتهد بوده است. نقل کرده که با کاروان شتر و اسب و قاطر و الاغ از مشهد راهی کربلای معلی شدیم. بعد از تشرف به زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و سایر شهدای کربلا پول خرجیام تمام شد. سخت پریشان احوال شدم، داخل صحن حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) شدم. صحن پر از زوار بود. در بین صحن مداحی تبر زین دست گرفته قدم زنان بین مجلس با آواز بلند اشعار مدح و ثنا میخواند. مداحان در پایان جلسهی مداحی مصیبت میخوانند. سید عبدالله میگوید: در حین روضهی مداح حالی پیدا شد و همه صداهایشان به گریه بلند شد. تمام کفشداریهای اطراف حرم را گشتم، از هر کس پرسیدم که چنین شخصی قد بلند و شمایل وقت مداحی میخواند، این جا ایستاده بود کجا رفت؟ به من میگفتند: ما شخصی که شما میگویید ندیدیم. از کربلا تا مشهد هر چه خرج میکردم هیچ از پولهایم کم نمیشد. در مشهد هم نان و برنج و گوشت و میوه و چای و قند برای مخارج خانه میخریدیم اصلا پول کم نمیشد. بشر طاقت راحتی را هم ندارد، سید عبادالله سر و کرامت آقا ماه بنیهاشم را برای رفقایش نقل میکند پارچهی سبزی بر سرش بود. سید عبادالله میگوید: چشمم جوانی را دید با قامت بلند، یک ذراع سر و گردنش بلندتر از بقیهی مردم، کنار کفشداری حرم پشت به حرم رو به قبله ایستاده، وقت روضه خوانی تبسم میکند سید عبادالله میگوید: به ذهنم گذشت که این سید با این شانیت، احترام روضه را باید بیش از دیگران حفظ کند، نباید وقت مصیبت تبسم و خوشحالی نماید. روضه که تمام شد یک بار دیدم نزدیک من رسیده یک مشت پول به دستش، اسم مرا گفت: سید عبادالله و اسم پدر مرا نیز به زبان آورد و گفت: خرجی شما تمام شده، نگران نباش، این پولها را خرج کن، پولها را به دامنم ریخت.
[صفحه ۳۱۷]
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *