معجزات و کرامات

سید علی موسوی نقل کرامات حضرت ابوالفضل

جناب آقای سید علی موسوی در یادداشتی به انتشارات مکتب الحسین (ع) چنین مینویسد:
در سال ۱۳۶۶ ش حقیر در مدرسهی علمیهی دماوند تدریس میکردم. در یکی از سفرهایم به قم از ترمینال تهران به قم سوار مینیبوس شده به طرف قم حرکت نمودم. و کیف جیبی که پول و بعضی از مدارک دیگرم در آن بود از جیبم در آورده و کرایهی ماشین را دادم. اتفاقا کیف از جیبم افتاده بود. به قم آمدم از ماشین پیاده شده به طرف حرم مطهر
[صفحه ۳۷۳]
کریمهی اهلبیت حضرت فاطمه معصومه (س) حرکت نمودم، وضو گرفتم و نماز ظهر و عصر را خواندم.
خواستم به منزل بروم دیدم کیفم در جیبم نیست. بیش از پول ناراحت گم شدن مدارکم شدم. به رفقایم گفتم: یکی از رفقا به من گفت: به حضرت قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع) متوسل شو و ۱۳۳ مرتبه بگو: «یا کاشف الکرب عن وجه الحسین (ع) اکشف کربی بحق اخیک الحسین (ع)».
بنده به دستور عمل نمودم بعد از حدود سه ماه، یکی از بستگان که از منزل ما میآمد و من از حرم مطهر حضرت معصومه (س) برمیگشتم، در راه با هم ملاقات کردیم. گفت: کیف شما با تمام محتویات پیدا شده، شخصی کیف را آورد و در خانه تحویل داد.
الاحقر سید علی الموسوی نزیل بلدهی مقدسهی قم
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *