معجزات و کرامات

سید علی میرهادی نقل کرامات حضرت ابوالفضل

جناب آقای حاج سید علی میرهادی کرامتی را این گونه نقل میکند:
در یکی از سفرهای اینجانب در معیت دوست عزیز و ارجمند سید حسن مدرسی که از سادات و روضهخوانهای مورد توجه هستند از جلسه همایش قرآنی برمیگشتم. خودم رانندگی میکردم، از فرط خستگی در وقت مغرب در
[صفحه ۵۹۸]
یکی از سراشیبیهای جادهی سلفچگان به قم ماشین از جاده خارج شد به نحوی که اصلا قابل کنترل نبود. پشت سر هم دید نداشت و ماشینهای سنگین با سرعت میآمدند.
به طوری خطر جدی بود و ماشین ما در حال دور زدن بود که دست از همه جا بریده شد و یک لحظه صدای یا اباالفضل (ع) بلند شد.
که قطعا با عنایت و مردانگی آن حضرت به طور معجزهآسا خطر رفع و ماشین در لب پرتگاه متوقف شد.
۲۴ / ۴ / ۸۵
[صفحه ۶۰۱]
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *