معجزات و کرامات

شفای جوان در حرم حضرت عباس

آیه الله سید نورالدین میلانی، در شب ۱۶ ج ۱ سال ۱۴۱۴ ه ق در حرم مطهر کریمهی اهلبیت، حضرت فاطمهی معصومه (س)، در بالا سر حضرت نزدیک ضریح مطهر تقریبا به فاصلهی سه متری، کراماتی چند از حضرت ابوالفضل العباس (ع) برای مولف کتاب نقل فرمودند که ذیلا میخوانید:
۱٫ در وین، پایتخت اتریش، آقای دکتر رضا تسلیمی برایم نقل کرد که: من ۱۲ ساله بودم، پدر و مادرم برای زیارت مرا به عتبات عالیات بردند. در آنجا من خود را به ملازمت با پدر و مادرم مقید نساختم. خودم هر وقت میخواستم به حرم یا جای دیگر بروم میرفتم. لهذا توفیقی دست داد که کرارا به حرم مشرف شوم. یک روز در حرم حضرت عباس (ع) پسری را به ضریح بسته بودند و عدهای دورش ناله میکردند و میگفتند: ابوفاضل، ابوفاضل. من، هم خودم متوجه شدم و هم مردم گفتند که، وی در معرض خطر مرگ قرار دارد. دوباره که به حرم رفتم، دیدم مردم کف میزنند و شادی میکنند. معلوم شد پسر جوان خوب شده است.
بعد از ختم زیارت، به اصفهان برگشتیم. مردم به دیدار پدر و مادرم میآمدند. دایییی داشتم که از دو چشم نابینا شده بود. به من پیغام داد: پسرجان، پدر و مادرت نمیرسند پیش من بیایند، اقلا تو بیا که من تو را ببینم. به ملاقات دایی که رفتم، گفت: برایم تعریف کن در عتبات چه دیدی؟ من خیلی چیزها را برایش گفتم که از جملهی آنها، یکی نیز جریان شفای جوان در حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) بود. سپس به منزل آمدم. طرف عصر بود که دیدم دایی من، با دو چشم باز و روشن، یکه و تنها به منزل ما آمد! همه صلوات میفرستادند. پرسیده شد: چه چیز باعث شد با چشم باز بیایی، ما را خوشحال کنی؟! گفت: بعد از رفتن رضا، از حضرت ابوالفضل العباس (ع) خواستم چشم مرا شفا دهد، و چشم من باز شد.
آیه الله میلانی بعد از نقل این کرامت فرمودند:
از جمله اختصاصات حضرت ابوالفضل العباس (ع) برآوردن حاجات اشخاص و افرادی است که از دور و نزدیک به آن حضرت توسل جستهاند. حتی بوداییها و بتپرستان، در هندوستان و آفریقا و غیره، نذر میکنند و توسل میجویند، و حاجت خود را میگیرند.
[صفحه ۴۲۱]
در میان ارامنهی ساکن در تبریز و تهران و در تمام ایران نیز بسیارند کسانی که برای حضرت روضه نذر میکنند یا گوسفند میکشند.
برگرفته از کتابچهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *