معجزات و کرامات

شفای گاو توسل به حضرت ابوالفضل

آیه الله آقای حاج سید مهدی حسینی لاجوردی قمی، در تاریخ ۲۵ جمادیالثانیهی سال ۱۴۱۸ ه. ق از قول یکی از اهالی قریهی حصار حسنبیک ورامین، که از جوانان متدین و اهل هیئت میباشد، نقل کردند که میگفت:
من گاو شیردهی داشتم که به حسب نرخ بازار، مبلغ پانصدهزار تومان ارزش
[صفحه ۴۳۶]
داشت. گاو مزبور یک دفعه مریض شد. دکتر دامپزشک پس از معاینهی گاو مریض گفت: زودتر آن را بکش تا ضرر زیادی نبینی. وقتی دیدم چنین است با حالتی متوسل به حضرت ابوالفضل العباس (ع) شدم و در حالی که عصبانی هم بودم عرض کردم: آقاجان، اگر به من عنایت نکنی، دیگر سفره برایت نمیاندازم!
پس از این گفتگو، گاو مریض استفراغ کرده و یک کلید همراه با یک تکهآهن از شکم وی بیرون آمد و پس از آن به سرعت خوب شد. وقتی همان دکتر دامپزشک مجددا گاو را معاینه کرد، گفت:
این، چیزی نیست مگر کرامت و عنایت قمر بنیهاشم (ع)!
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته: علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *