اصحاب و شاگردان

شهدای کربلا از غیر بنی هاشم

۱٫ ابراهیم بن الحضین الاسدی.
۲٫ ابوالحتوف بن الحارث الانصاری.
۳٫ ابوعامر النهشلی.
۴٫ اسلم الترکی (خدمتگزار امام (ع)).
۵٫ ادهم بن امیه العبدی.
۶٫ امیه بن سعد الطائی.
۷٫ انس بن الحارث الکاهلی.
۸٫ انیس بن معقل الاصبحی.
۹٫ بریر بن خضیر الهمدانی.
۱۰٫ بشر بن عبدالله الحضرمی.
۱۱٫ بکر بن حی التیمی.
۱۲٫ جابر بن الحجاج التیمی.
۱۳٫ جبله بن علی الشیبانی.
۱۴٫ جناده بن الحارث الهمدانی.
۱۵٫ جناده بن کعب الانصاری.
[صفحه ۲۵۳]
۱۶٫ جندب بن حجیر الخولانی.
۱۷٫ جون (خدمتگزار ابوذر غفاری).
۱۸٫ جوین بن مالک التمیمی.
۱۹٫ الحارث بن امرء القیس الکندی.
۲۰ الحارث بن النبهان.
۲۱٫ الحباب بن الحارث.
۲۲٫ الحباب بن عام الشعبی.
۲۳٫ حبشی بن القیس النهمی.
۲۴٫ حبیب بن مظاهر (یا مظهر) الاسدی.
۲۵٫ الحجاج بن بدر السعدی.
۲۶٫ الحجاج بن مسروق الجعفی.
۲۷٫ حر بن یزید الریاحی.
۲۸٫ حلاس بن عمرو الراسبی.
۲۹٫ حنظله بن اسعد الشبامی.
۳۰٫ حنظله بن عمرو الشیبانی.
۳۱٫ رافع، مولی مسلم الازدی.
۳۲٫ زاهر بن عمرو الکندی (مولی عمرو بن الحمق).
۳۳٫ زهیر بن بشر الخثعمی.
۳۴٫ زهیر بن سلیم الازدی.
۳۵٫ زهیر بن القین البجلی.
۳۶٫ زیاد بن عریب الصائدی.
۳۷٫ سالم، مولی بنیالمدینه الکلبی.
۳۸٫ سالم، مولی عامر العبدی.
۳۹٫ سعد بن الحارث الانصاری.
۴۰٫ سعد، مولی علی بن ابیطالب (ع).
۴۱٫ سعد، مولی عمرو بن خالد الصیداوی.
[صفحه ۲۵۴]
۴۲٫ سعید بن عبدالله الحنفی.
۴۳٫ سلمان بن مضارب البجلی.
۴۴٫ سلیمان، مولی الحسین (ع).
۴۵٫ سوار بن منعم النهمی.
۴۶٫ سوید بن عمرو بن ابیالمطاع.
۴۷٫ سیف بن الحارث بن سریع الجابری.
۴۸٫ سیف بن مالک العبدی.
۴۹٫ شبیب، مولی حارث الجابری.
۵۰٫ شوذب، مولی بنیشاکر.
۵۱٫ ضرغامه بن مالک.
۵۲٫ عائذ بن مجمع العائذی.
۵۳٫ عابس بن ابیشبیب الشاکری.
۵۴٫ عابر بن حساس بن شریح.
۵۵٫ عامر بن مسلم العبدی.
۵۶٫ عباد بن المهاجر الجهنی.
۵۷٫ عبدالاعلی بن یزید الکلبی.
۵۸٫ عبدالرحمن الارحبی.
۵۹٫ عبدالرحمن بن عبد ربه الانصاری.
۶۰٫ عبدالرحمن بن عروه الغفاری.
۶۱٫ عبدالرحمن بن مسعود التیمی.
۶۲٫ عبدالله بن ابیبکر (این نام را جاحظ در کتاب «الحیوان» آورده است).
۶۳٫ عبدالله بن بشر الخثعمی.
۶۴٫ عبدالله بن عروه الغفاری.
۶۵٫ عبدالله بن عمیر بن حباب الکلبی.
۶۶٫ عبدالله بن یزید الکلبی.
۶۷٫ عبیدالله بن یزید الکلبی.
[صفحه ۲۵۵]
۶۸٫ عقبه بن سمعان.
۶۹٫ عقبه بن الصلت الجهنی.
۷۰٫ عماره بن صلخب الازدی.
۷۱٫ عمران بن کعب بن حارثه الاشجعی.
۷۲٫ عمار بن حسان الطائی.
۷۳٫ عمار بن سلامه الدالانی.
۷۴٫ عمرو بن عبدالله الجندعی.
۷۵٫ عمرو بن خالد الازدی.
۷۶٫ عمرو بن خالد الصیداوی.
۷۷٫ عمرو بن قرظه الانصاری.
۷۸٫ عمرو بن مطاع الجعفی.
۷۹٫ عمرو بن جناده الانصاری.
۸۰٫ عمرو بن ضبیعه الضبعی.
۸۱٫ عمرو بن کعب، ابوثمامه الصائدی.
۸۲٫ قارب، مولی الحسین (ع).
۸۳٫ القاسط بن زهیر التغلبی.
۸۴٫ القاسم بن حبیب الازدی.
۸۵٫ کردوس التغلبی.
۸۶٫ کنانه بن عتیق التغلبی.
۸۷٫ مالک بن الدودان.
۸۸٫ مالک بن عبدالله بن سریع الجابری.
۸۹٫ مجمع الجهنی.
۹۰٫ مجمع بن عبیدالله العائذی.
۹۱٫ محمد بن بشیر الحضرمی.
۹۲٫ مسعود بن الحجاج التیمی.
۹۳٫ مسلم بن عوسجه الاسدی.
[صفحه ۲۵۶]
۹۴٫ مسلم بن الکثیر الازدی.
۹۵٫ مقسط بن زهیر التغلبی (احتمالا مقسط بن عبدالله بن زهیر).
۹۶٫ منجح، مولی الحسین (ع).
۹۷٫ الموقع بن ثمامه الاسدی.
۹۸٫ نافع بن الهلال البجلی.
۹۹٫ نصر، مولی علی (ع).
۱۰۰٫ نعمان بن عمرو الراسبی.
۱۰۱٫ نعیم بن عجلان الانصاری.
۱۰۲٫ واضح الرومی، مولی الحارث السلمانی.
۱۰۳٫ وهب بن حباب الکلبی.
۱۰۴٫ یزید بن ثبیط العبدی.
۱۰۵٫ یزید بن زیاد بن مهاصر الکندی.
۱۰۶٫ یزید بن مغفل الجعفی.
حال اگر شهدای بنیهاشم را نیز به این عدد بیفزاییم، شمارهی شهدای کربلا به ۱۳۶ نفر خواهد رسید، و اگر قیس بن مسهر صیداوی، عبدالله بن یقطر وهانی بن عروه را نیز جزو شهدای کربلا به شمار آوریم، رقم رزمندگان اردوی حسینی به ۱۳۹ نفر خواهد رسید. درود خدا بر سرور شهیدان و یاران باوفایش. [۲۶۶] .
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *