معجزات و کرامات

شیخ ضامن عباس و نقل کرامات حضرت ابوالفضل

پسر سهسالهی شیخ ضامن عباس، که اسمش خادم عباس بود، به درد چشم مبتلا گردید. در ابتدا دکترهای مختلف معالجه میکردند ولی سودی نداشت، بالاخره یک دکتر خوب به نام دکتر رفیق حسین شروع به معالجهی وی نمود. زمانی که دکتر چشمهای کودک را نظافت میکرد، یک چشم وی بیرون آمد و خراب شد، اما معالجهی چشم دیگر ادامه یافت. در خلال معالجات، جدا کودک، شیخ علی عباس، وی را مرتبا هر روز به درگاه میبرد و خاک پاک آن درگاه را به چشم خرابشدهی وی میمالید. به عنایت حضرت ابوالفضل به مدت شش روز آماس چشم رفع شد. به گونهای که وقتی دکتر وی را مشاهده کرد. تعجب کرد که چگونه آن چشمی که کاملا از بین رفته بود، درست شده است؟! این کرامت را تمام حضار مطب و درمانگاه نیز مشاهده کردند.
آری، این کرم فرمایی حضرت ابوالفضل العباس (ع) بود که خاک درگاهش طفل را شفا داد. ایشان در حال حاضر جوانی برومند بوده و هیچگونه درد چشم ندارد.
بر گرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *