معجزات و کرامات

طغیان رود فرات و دعای امیرالمومنین علی

لما زاد ماء الکوفه و خاف اهلها الغرق و فزعوا الی امیرالمومنین (ع)، فرکب بغله رسول الله (ص) و خرج والناس معه حتی اتی شاطیء الفرات، فنزل (ع) و اسبغ الوضوء و صلی منفردا بنفسه و الناس یرونه، ثم دعا الله سبحانه بدعوات سمعها اکثرهم.
ثم تقدم الی الفرات متوکئا علی قضیب بیده و ضرب صفحه الماء و قال: انقص باذن الله تعالی و مشیئته، فغاض الماء حتی بدت الحیتان فی قعر الفرات، فنطق کثیر منها بالسلام علیه بامره المومنین، و لم ینطق منها اصناف من السموک، و هی الجری و المار ماهی و الزمار، فتعجب الناس من ذلک و سالوه عن عله ما نطق منها و صموت ما صمت، فقال (ع): انطق الله ما طهر من السموک، و اصمت عنی ما حرمه و نجسه و بعده.
روزی آب فرات طغیان نموده و مردم از ترس غرق شدن به امیرمومنان علی (ع) پناه بردند، آن حضرت بر مرکب رسول خدا (ص) سوار شده و همراه مردم از کوفه بیرون آمدند تا کنار رود فرات رسیدند. پس حضرت پیاده شده و وضو ساختند و به تنهایی نمازی خواندند و مردم ایشان را میدیدند سپس دعاهایی خواندند که مردم شنیدند.
آن گاه در حالی که تکیه به چوب دستی خویش نموده بودند به سوی فرات پیش آمده و بر روی آب زده فرمودند: به اذن پروردگار فرو بنشین. ناگهان آب فرورفته
[صفحه ۳۵]
به صورتی که ماهیها در قعر آن نمایان شدند و بسیاری از آنها بر آن حضرت به عنوان «امیرالمومنین» سلام کردند. دستهای همچون جری و مارماهی و زمار سخن نگفتند. مردم تعجب کردند وعلت تکلم دستهای و سکوت بقیه را سوال کردند؟ حضرت فرمودند: آن ماهیها که طاهر بودند به سخن آمدند و آن دسته که حرام و نجس و از ولایت ما دور بودند، ساکت ماندند. [۲۵] .
بر گرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *