موقوفات و رقبات

عباسیه یا بیتالعباس کنگاور

بسمه تعالی
سرور ارجمند جناب حجهالاسلام و المسلمین آقای شیخ علی ربانی دامت برکاته
سلام علیکم
ضمن آرزوی موفقیت و طلب پیروزی برای شما از درگاه خداوند ایزد منان بدین وسیله به استحضار میرساند که با مطالعهی کتاب پرارزش و جدا بامعنا و کامل (چهرهی درخشان قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع) – جلد اول) واقعا تحت تاثیر قرار گرفته و پرفیض شدیم و تصمیم گرفتیم به عنوان یک نمونه از معجزات و کرامات آن بزرگوار را در چند برگ حضور شما سرور عزیز و ارجمند ارسال نمائیم تا انشاءالله این معجزه از طریق جنابعالی با مصلحت و دید شما به چاپ برسد و انتشار یابد، تا از این طریق از آقا ابوالفضل العباس (ع) و خاندان باعصمت و طهارت ائمهی اطهار (ع) که همیشه شرمنده و جیرهخوار سفرهی پرنعمت این بزرگواران هستیم، تشکر و ستایش نموده باشیم به امید پیروزی و موفقیت عموم دوستداران و طرفداران و شیفتگان اهل بیت به خصوص نویسندگان این آثار ارجمند.
در اوایل پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی فردی خیر از اهالی کنگاور به نام حاج محمد محکمی یک دستگاه ساختمان واقع در شهرستان کنگاور، جنب منزل مسکونی حاج محمدباقر عراقی (حاج آقا بزرگ) به مساحت حدود دویست و پنجاه مترمربع را به صورت وقف خاص در اختیار هیئت قمر بنیهاشم (ع) قرار میدهد. (سند شمارهی ۱).
سپس به موجب سند وکالت رسمی شمارهی ۴۳۲۹۶ – ۵ / ۱۱ / ۶۸ دفترخانهی شمارهی ۱۶ اسدآباد حوزهی ثبتی همدان، به آقای حاج اسماعیل افسری وکالت داده میشود که تمام تشریفات قانونی ساختمانی وقفی مزبور را انجام دهد.
مدیر کل وقت حج و اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه نیز تنظیم سند وقفنامه را جهت وقف مجالس مذهبی هیئت قمر بنیهاشم (ع) بلااشکال اعلام میدارد.
(اسناد شمارهی ۲ و ۳) و آقای حاج اسماعیل افسری بر وفق وکالتنامهی ثبتی سند ملک
[صفحه ۲۴۹]
پلاک ۶۷۶ را به عنوان وقف خاص هیئت به ثبت میرساند. با توجه به کلنگی بودن ساختمان موقوفه در مورخهی ۲۶ / ۱۱ / ۶۸ با استیذان از واقف خاص ملک (حاج محمد محکمی)، ساختمان کلنگی تخریب شده و تجدید بنای ساختمان با همت اعضای هیات قمر بنیهاشم (ع) آغاز میگردد. آقای حاج محمد محکمی در مجموع حدود شانزده میلیون ریال به منظور تجدید بنای موقوفه به هیئت اهدا نموده و مابقی نیز از طریق کمکهای مردمی هزینه شده است.
ساختمان فعلی در دو طبقه احداث شده که طبقهی اول مختص مردان و طبقهی دوم محل سالن زنانه و کتابخانه میباشد. و فعلا سرویس دستشویی و نماکاری ساختمان بازسازی نشده است.
ضمنا جناب واقف (آقای محمد محکمی) مبلغ چهل میلیون ریال از شخصی به نام جواد عباسآبادی طلبکار بوده و از او چک در دست داشته، که چک مزبور جهت وصول و هزینهی آن در راه ساختمان نوبنیاد هیئت، امناء قرار گرفته است که تاکنون ۰۰۰ / ۵۰۰ تومان آن وصول شده و هیئت امنا برای وصول مابقی آن از طریق قانونی تلاش میکند.
اعضای اصلی هیئت قمر بنیهاشم (ع) عبارتند از:
۱٫ ولی خزایی، شغل: بزاز، سالن کنگاور، بازار فردوسی.
۲٫ ابراهیم نور پژوه، شغل: کفشفروش، ساکن کنگاور، پاساژ انقلاب.
۳٫ سید یدالله مهدیان، شغل: پوشاکفروشی، ساکن کنگاور، طبقهی زیر امامزاده ابراهیم.
۴٫ رحمان اسماعیلی، شغل: فرشفروش، ساکن کنگاور، روبروی گرمابهی درخشان.
مسئول فعلی هیئت آقای حاج ولی خزایی است. از اهم فعالیتهای هیات، بزرگداشت ایام محرم و عزاداری در روزهای شهادت ائمهی اطهار (ع) و جشن و سرور در اعیاد اسلامی و میلاد ائمه میباشد. در ضمن هفتهای دو روز (چهارشنبه و دوشنبه) بعدازظهر مراسم قرائت قرآن بانوان در هیئت برگزار میگردد.
[صفحه ۲۵۰]

کلیهی اموال هیئت متعلق به هیئت بوده و متولی و واقف هیچ گونه مالکیتی نسبت به اموال هیئت ندارند.
بسمه تعالی
غرض از تحریر این ورقه آن است چون اینجانب حاج محمد محکمی ساختمان خود را که در کنگاور جنب منزل آقای حاج محمدباقر عراقی (حاج آقا بزرگ) رحمت الله علیه قرار گرفته با جمیع متعلقات طبق سند رسمی شماره ۴۳۳۱۸ – ۱۰ / ۱۱ / ۶۸ به نام بیتالعباس وقف نمودهام و در حال حاضر ساختمان مورد وقف یک مخروبه و قابل استفاده نمیباشد لذا اینجانب حاج محمد محکمی شرعا اجازه میدهم که افراد هیئت قمر بنیهاشم (ع) کنگاور ساختمان وقف شده را خراب کنند و هرگونه صلاح بدانند در نوسازی آن عمل نمایند و همچنین افراد هیئت قمر بنیهاشم (ع) کنگاور به نام بیتالعباس (ع) اجازه دخل و تصرف در آن دارند.
مراتب بالاتر قرائت نمودم تمام مواد مندرج در این ورقه مورد قبول اینجانب است.
امضاء محمد حکمی
[صفحه ۲۵۱]
مراتب بالاتر کاملا صحیح است.
طلب گواهی میشود از آقایانی که اطلاع دارند که آقای حاج محمد محکمی خانه جنب منزلهای حاج محمدباقر محمدی عراقی را به حسینیه هدیه نموده اطلاعات خود را در ذیل مرقوم دارند عندالله بیاجر نخواهد بود سرپرست حسینیه و هیئت قمر بنیهاشم (ع).
باسمه تعالی
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۶ اسدآباد
بازگشت به نامهی شماره ۵۱۰۶ – ۴ / ۱۱ / ۶۸ تنظیم سند وقفنامه پلاک ۶۷۶ جهت وقف مجالس مذهبی هیات قمر بنیهاشم (ع) از نظر مقررات و این اداره بلااشکال است، خواهشمند است دستور فرمایند طبق قانون یک نسخه از سند وقفنامه تنظیمی را به این اداره کل ارسال فرمایند. م / م
صابر ایزدی
مدیر کل حج و اوقاف و امور خیریه استان باختران [۲۴۲] .
که زیباتر زهر زیباست عباس
کلید قفل مشکلهاست، عباس
به مردی، شهرهی دنیاست عباس
مروت، ریزهخوار خوان لطفش
فتوت: صورت و، معناست: عباس
حسین بن علی را، عبد صالح
ولی بر ماسوا، مولاست عباس
به دشت کربلا، آرامش دل
برای زینب کبری ست عباس
بود بدر منیر هاشمیون
که زیباتر، ز هر زیباست عباس
«بزن بر دامنش، دست توسل
که در جود و سخا آقاست، عباس»
«اگرچه زادهی امالبنین است
و لیکن مادرش زهراست عباس [۲۴۳] [۲۴۴] .
[صفحه ۲۵۲]
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته: علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *