از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

قطعه منظوم درباره فضائل، مناقب و مصائب حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام – گفتیم یا اباالفضل

هر جا به هم رسیدیم، گفتیم یا اباالفضل! هنگامه آفریدیم، گفتیم یا اباالفضل! از عهد خردسالی، بذر محبتش » : امیر ایزدی همدانی
[ را در سینه پروریدیم، گفتیم یا اباالفضل! بعد از سلام دادن، بر شاه تشنه کامان هر شربتی چشیدیم، گفتیم یا اباالفضل! [صفحه ۲۹۸
با دسته دم گرفتیم، همچون نسیم رحمت در کوچهها وزیدیم، گفتیم یا اباالفضل! هر جا زدیم سینه، در ذکر شور، سنگین حیدر مدد
کشیدیم، گفتیم یا اباالفضل! هر جا مریض دیدیم، با ذکر کاشف الکرب بر جسم او دمیدیم، گفتیم یا اباالفضل! در گردش زمانه،
صفحه ۸۵ از ۹۴
گشتیم چون گرفتار از قید غم رهیدیم، گفتیم یا اباالفضل! در عضو عضو ما بود، شوق زیارت دوست از غیر دل بریدیم، گفتیم یا
اباالفضل! پای پیاده یک شب، عزم سفر نمودیم راه حرم گزیدیم، گفتیم یا اباالفضل! هر مشکلی که در راه، آب شب به پیش آمد با
جان و دل خریدیم، گفتیم یا اباالفضل! وقتی تمام شد آب، بس تشنگی کشیدیم لبهای خود مکیدیم، گفتیم یا اباالفضل! هر جا
که خار دیدیم، یاد از رقیه کردیم بر روی آن دویدیم، گفتیم یا اباالفضل! در کربلای مولا، وقتی قدم نهادیم در بحر غم تپیدیم،
گفتیم یا اباالفضل! [صفحه ۲۹۹ ] اذن زیارت شه، تا از وزیر گیریم بر خاک رخ کشیدیم، گفتیم یا اباالفضل! دور حریم سقا لب
تشنه خیز رفتیم روی زمین خزیدیم، گفتیم یا اباالفضل! با رخت خاک آلود، دل خسته جسم رنجور تا در حرم رسیدیم، گفتیم یا
اباالفضل! مردی بزرگ، جایش، در قبر کوچکی بود! این صحنه را که دیدیم، گفتیم یا اباالفضل! گفتیم: قبر عباس این قدر،
کوچک از چیست؟! چون علتش شنیدیم، گفتیم یا اباالفضل! گفتند: دور قبرش، آب است! و ما زحیرت انگشت خود گزیدیم،
گفتیم یا اباالفضل! با یاد چشم و مشکی، کز تیر شد دریده جامه به تن دریدیم، گفتیم یا اباالفضل! تا جای دستهایش، بیرن ز
صحن دیدیم دست از جهان کشیدیم، گفتیم یا اباالفضل! در علقمه، چو یاد از حال حسین کردیم از بار غم خمیدیم، گفتیم یا
اباالفضل! یک شب شدیم خادم، در کفشداری او هر کفش را که چیدیم، گفتیم یا اباالفضل! [صفحه ۳۰۰ ] گویی که این زیارت،
که این خواب، شاید دوباره بینیم با شوق آرمیدیم، « ایزدی » رؤیای صبحدم بود زین خواب خوش پریدیم، گفتیم یا اباالفضل! گفت
. [ گفتیم یا اباالفضل! [ ۱۳۵
بر گرفته از کتاب قصه های حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته: علی اصغر همدانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *