معجزات و کرامات

کرامات حضرت ابوالفضل شفای بچه عرب بادیه نشین

جناب سلاله السادات آقای سید مصطفی مستجاب الدعوه، که قبلا نیز چند کرامت از ایشان نقل کردیم، به نقل از پدرشان، مرحوم سید تقی مستجاب الدعوه (کفشدار حرم حضرت عباس (ع)) آوردهاند:
۲۲٫ عربی بادیهنشین بچهاش مریض میشود. با پای برهنه، دوان دوان، به کربلا آمده و خود را به حرم مطهر حضرت قمر بنیهاشم (ع) میرساند و در مقابل ضریح مطهر قرار میگیرد.
یکی از خدام، عرب را با پای برهنه و خونآلود و کثیف کنار ضریح میبیند، لذا سیلی محکمی به عرب میزند و میگوید: تو رعایت ادب را نکردهای. اینجا جای بسیار حساس و بااهمیتی است، نباید این طور بیمبالاتی کرد و خلاصه، به زائر عرب توهین بسیار میکند. عرب اشاره به ضریح کرده میگوید: یا اباالفضل (ع)، من خیال کردم اینجا خانهی شما است، ولی حالا میبینم این شخص است که در آن، امر و نهی میکند.
این را گفته، با ناراحتی برمیگردد و در کاروانسرایی منزل میکند. خادم مزبور، شب در عالم رویا میبیند که حضرت ابوالفضل العباس (ع) به خدام عطایا و هدایایی میدهد. او هم جلو میرود تا صلهای بگیرد. اما آقا قمر بنیهاشم (ع) از وی رو برمیگرداند. وقتی عرض میکند آقاجان چرا به من توجه ندارید؟ حضرت (ع) میفرماید: صورتم را ببین کبود شده است، کبودی آن، در اثر سیلییی است که تو به آن عرب زدهای ولی در واقع به من خورده است. چرا او را از حرم بیرون کردی؟! تا او را راضی نکنی از تو راضی نخواهم شد!
خادم میگوید: یا سیدی، من کجا او را پیدا کنم؟! حضرت قمر بنیهاشم (ع)
[صفحه ۵۸۵]
آدرس محل سکونت عرب را به او میدهد و میگوید: به او بگو بچهات را شفا دادیم. خادم نیمه شب از خواب بیدار شده و خود را به کاروانسرا رسانده و عرب را بیدار کرد. عرب بیچاره دوباره ترسید، زیرا گمان کرد که دوباره آمده است تا او را تنبیه کند! ولی نمیدانست که آقای مهربان، خادم را فرستاده است تا از او دلجویی کند.
باری، خادم دست و صورت عرب را بوسیده و جریان خواب را برای او تعریف میکند و از عرب پوزش میطلبد و پیام مسرتآمیز حضرت اباالفضل (ع) را به او میرساند و میگوید، آقا فرمودند به شما بشارت بدهم که فرزندش را شفا میدهیم. اینجا بود که عرب بسیار خوشحال شده خدا را شکر میکند که مورد لطف و عنایت آقا قمر بنیهاشم (ع) قرار گرفته است.
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *