معجزات و کرامات

کرامات حضرت ابوالفضل شیعه شدن راننده ارمنی

حجهالاسلام والمسلمین آقای شیخ قدرتالله اسکندری میانجی نقل کرد:
۹ – شخصی را از اهل کرمانشاه در قم دیدم که جوانی بلند بالا به نام آقای اسکندر بود. وی، که به تازگی مسلمان شده بود، قبلا ارمنی بود. گفتم: به چه سبب، شما مسلمان شدید؟ گفت: من ماشین باری داشتم. در حین رانندگی، ماشین آتش گرفت. درهایش محکم بسته شده بود و هر چه کردم نتوانستم باز کنم. ناگزیر متوسل به حضرت ابوالفضل العباس (ع) شدم. به مجرد توسل دربها باز شد و از ماشین به بیرون افتادم. بیهوش بودم. وقتی که به هوش آمدم، دیدم ماشین تماما سوخته است. لذا پیش یکی از مراجع قم رفتم و مسلمان شدم. اسم مرا هم ابوالفضل گذاشتند و مرا به بیمارستان نکویی فرستاده و در آنجا سنت کردند. پس از آن پیش پدر و مادرم رفته و گفتم که من مسلمان شدهام. آنها مرا طرد کردند. حالا آمدهام به قم و برای امرار معاش تاکسیرانی میکنم. آقای اسکندری میانجی افزودند: ناگفته نماند که دستهایش هم سوخته بود.
برگرفته از کتابچهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *