معجزات و کرامات

مجتهد سیستانی نقل کرامات حضرت ابوالفضل

آیه الله آقای حاج سید محمود مجتهد سیستانی (ره) نقل کردهاند:
۸٫ آقای مجتهد سیستانی در مراسم شیعه شدن رانندهی مسیحی، که در محضر مبارک مرحوم آیه الله العظمی آقای حاج سید یونس اردبیلی صورت گرفت، حضور داشتهاند و قضیه در آن زمان از مشهورات بوده است. این شخص سعادتمند که مسیحی مذهب بوده است با کامیون خود در گردنههای… رانندگی میکرده است. گردنههای
[صفحه ۵۹۵]
مزبور خیلی خطرناک است: ماشین کیلومترها از دامنهی کوهها بالا میرود، به طوری که سطح زمین معلوم نمیشود و از آن مکان غیر از غبار چیزی پیدا نیست، و کانه مثل آب دریا است و اگر کسی از بالا به پایین بیفتد هیچ اثری از او باقی نمیماند.
خلاصه، در حین رانندگی، ماشین فرد مسیحی از جاده خارج شده و به طرف پایین سرازیر میشود. حین سقوط، در حالی که راننده و کامیون بین زمین و آسمان قرار داشتهاند از ته دل صدا میزند: یا اباالفضل!
یکمرتبه به طرز اعجابانگیزی یک دست بزرگ ظاهر میشود، کامیون را میگیرد و روی جاده اصلی میگذارد. مسیحی خوشبخت که این کرامت بسیار عجیب را از آن حضرت مشاهده میکند مستبصر شده، به مشهد مقدس میآید و خدمت آیه الله العظمی حاج سید یونس اردبیلی شیعه میشود.
بر گرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *