مجلس سوگواری برای امام حسین

حکایتی از عنایات حسینی به نقل از بیانات آیه الله آقای حاج شیخ علی احمدی میانجی دامت برکاته:
شخصی در عالم رویا، حضرت امام حسین (ع) و ابوالفضل العباس (ع) را میبیند که این عزیزان از کنار خانههایی که برای سیدالشهداء (ع) مجلس عزا گرفته بودند عبور میکردند و امام حسین (ع) به برادرشان ابوالفضل العباس (ع) میفرمود: برای صاحب این خانه اجر بنویس! حضرت ابوالفضل العباس (ع) پرسیدند: چقدر بنویسم؟ امام حسین (ع) فرمودند: بنویس… همین طور عبور میکردند و ابوالفضل (ع) مینوشت، تا اینکه رسیدند به یک خانه. امام حسین (ع) به حضرت ابوالفضل (ع) فرمود: بنویس!
شخص مزبور میگوید: در این لحظه از خواب بیدار شدم و سپس به نزد آن شخصی که امام حسین (ع) این جمله را در حق او فرموده بود رفتم و خواب خود را برایش تعریف کردم و جریان را پرسیدم.
در جواب گفت: من میخواستم برای مجلس امام حسین (ع) توتون تهیه کنم. دو نوع توتون در بازار بود و من توتونی را انتخاب کردم که قیمت آن ارزانتر بود.
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته: علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *