مراجعه عثمان به امیرمومنان علی در حکم گوشت شکاری

احمد حنبل و دیگران آوردهاند: هنگامی که گروهی از صحابه، به مکه مشرف شده و در حال احرام بودند، برخی از شکارچیان اطراف کبکی را صید و طبخ نموده، برای عثمان و همراهانش بردند و چون همراهانش به علت شکار بودن از خوردنش خودداری کردند، عثمان گفت: صیدی است که نه ما شکار کردهایم و نه دستور صیدش را دادهایم و افراد صید کننده محرم نبودهاند و از این رو خوردنش مانعی ندارد.
مردی از آن میان گفت: علی (ع) آن را مکروه میشمارد.
عثمان کسی را به دنبال علی (ع) فرستاد و حضرتش در حالی که گویا سدر بر بدنش مالیده بود حاضر شد و چون عثمان همان سخن قبلی را تکرار نمود و امیرمومنان خشمناک شد، پس عثمان گفت: تو با ما کثیرالخلاف هستی!
امیرمومنان فرمود: خدا را به یاد آورید و کسی که در محضر پیامبر خود شاهد بود (که قطعه گوشتی از گورخر صید شده برای حضرتش آوردند پس فرمود ما محرم هستیم و تنها افراد محل آن را تناول کنند) شهادت دهد.
در این موقع دوازده نفر از حاضران مجلس که از صحابه بودند برخاستند و شهادت دادند. به روایت دیگر امیرمومنان فرمود: خدا را در نظر آورید و آن کس که شاهد بود (پنج عدد تخم شترمرغ برای پیامبر آوردند و حضرتش فرمود: ما محرم هستیم و آنها را به افراد محل – غیر محرم – بخورانید) گواهی دهد. پس عدهای از رجال برخاسته، گواهی دادند.
عثمان که چنین دید، از جا برخاست و داخل خیمهی خود شد و کبک پخته را برای افراد محل گذارد. [۱۹] .
[صفحه ۲۵]
بر گرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *