اخلاق و فضائل

مقام دستهای ابوالفضل العباس

اشاره
شیعیان و پیروان اهلبیت (ع)، همان گونه که در معارف و احکام دین از دستورات و فرمایشات آن بزرگواران تبعیت میکنند، تمامی آن چیزهایی را هم که به آنها تعلق دارد (از قبیل قبر مطهر، مکان عبادت و محل عبور آنان و امثال آن) مورد احترام و بزرگداشت و تبرک قرار میدهند، و این امر را از عوامل متمم ولایت و محبت خود به سرورانشان و لوازم اتباع و تشیع میدانند.
و این شیوه، کرداری شایسته و صحیح است، زیرا نقاط مزبور، یا محل دفن آنان است که به زیارتش میشتابند، یا جای عبادتشان است که در آن به عبادت حق متعال مشغول میشوند، یا مکان سرور آنان میباشد که شیعیان با دیدن آن شاد میشوند و یا جایگاه حزن و غمشان بوده که پیروانشان در آنجا برای ایشان اندوهگین و اشکبار میگردند، و این همان تشیع محض و اقتدای صحیح است.
از این قبیل است آنچه ما در کربلا مشاهده میکنیم از مقام دستهای حضرت ابوالفضل (ع) که از زمان قدیم به عنوان مقام دستهای حضرت ابوالفضل (ع) شناخته شده و در هر عصری شیعیان به زیارت آن دو مقام شتافتهاند و هر نسلی از نسل پیشین فراگرفته است که در این دو مکان مقدس به پیشگاه آن حضرت عرض ادب نمایند و همین شیوهی پسندیده که «سیرهی مستمره» نامیده میشود برای اثبات قداست آن دو مکان
[صفحه ۲۵۹]
کافی است، وگرنه بسیاری از مشاهده مشرفه مورد سوال قرار میگیرد. [۲۶۷] .
مقام دست راست در سمت شمال شرقی دروازهی بغداد، در محلهی باب خان نزدیک در شرقی صحن مطهر ابوالفضل (ع) قرار دارد. بر دیوار مقام، ضریحی کوچک نصب است که بر کتیبهی آن، دو بیت به فارسی نگاشته شده است که سرایندهی آن و نیز تاریخ بنا و ضریح در کتیبهی مزبور مشخص نگشته است. آن دو بیت به قرار زیر است:
افتاد دست راست خدایا ز پیکرم
بر دامن حسین رسان دست دیگرم
دست چپم بجاست اگر نیست دست راست
اما هزار حیف که یک دست بیصداست
گر مرا افتاد از تن دست راست
شکر حق دارم که دست چپ بجاست
آن که تن را پی کند در راه دوست
تیغ و زوبین، نرگس و ریحان اوست
جمله میدانید حیدرزادهام
جان خود در راه جانان دادهام
دست من بالای دست ماسواست
دست سرباز حسین دست خداست
گر نیفتد از بدن در عشق یار
دست باشد در بدن بهر چه کار؟! [۲۶۸] .
مقام دست چپ نیز در بازارچهی نزدیک درب کوچک صحن، واقع در جنوب شرقی میباشد که به بازارچهی عباس معروف است. بر دیوار، نردهای نصب است و بر کاشیهای آن اشعار زیر نگاشته شده که اثر طبع شیخ محمد سراج میباشد:
سل اذا ما شئت واسمع و اعلم
ثم خذ منی جواب المفهم
ان فی هذا المقام انقطعت
یسره العباس بحر الکرم
هیهنا یا صاح طاحت بعد ما
طاحت الیمینی بجنب العلقم
اجر دمع العین و ابکیه اسا
حق ان یبکی بدمع عن دم
اگر میخواهی از من بپرس و سپس پاسخی قانع کننده را از من دریافت کن: اینجا مکان مقدسی است که در آن دست چپ حضرت عباس (ع)، آن دریای کرم، قطع شده است. آری در اینجا دست چپ او قطع شد، پس از آنکه دست راستش در کنار علقمه از
[صفحه ۲۶۰]
تن جدا گردیده بود. اشک دیدگان خویش را بر رخسار جاری ساز و در این غم گریه کن، که شایسته است به جای اشک، خون گریه کرد. [۲۶۹] .
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *