معجزات و کرامات

نجات آقای حسین ناصری توسل به حضرت ابوالفضل

ثقهالاسلام آقای شیخ محمدعلی مکارمی نقل کردند:
شخصی به نام حسین ناصریانفرد، که مقیم مشهد مقدس بوده و زیر سایهی حضرت علی بن موسی الرضا المرتضی (علیه آلاف التحیه و الثناء) زندگی کند، اظهار داشت:
پدرم، در یکی از مسافرتهای دریایی، از کشتی به دریا میافتد. وی در حالی که در آب غوطهور بوده و بالا و پایین میرفته است. یک دفعه سرش را بالا میآورد و متوسل به حضرت قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع) میگردد و عرض میکند: یا ابوالفضل، به دادم برس! یک دفعه میبیند دستی پیدا شده، دستش را گرفت و او را داخل کشتی قرار داد.
ماتم بیدستیت صبر و قرار از من ربود
با مشقت پیکر عباس را پیدا نمود
تا نماید با برادر لحظهای گفت و شنود
[صفحه ۳۹۵]
گفت اباالفضل ای برادرجان پناه من توئی
تا تو بودی خاطرم از قید غم آسوده بود
رفتی و کردی در این صحرا غریب و بیکسم
بر دلم داغ فراقت محنت ماتم فزود
بعد مرگت زندگی بهر حسینت مشکل است
بر برادرمرده آخر زندگی دارد چه سود
دیدهام روشن بدی بر دیدن رخسار تو
چون علیاکبرم بر خاک کین کردی غنود
چون ببینم چشم حق بین تو را آماج تیر
ماتم بیدستیت صبر و قرار از من ربود
از وجودت ای برادرجان ز غم ایمن بدم
از هزاران دشمن خونخواره پروایم نبود
نوحه سر بنما (فراهی) بر ابوالفضل و حسین
کوری چشم رقیب دین بدخواه و حسود [۳۲۷] .
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته: علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *