سیره عملی و رفتاری

ورود ام کلثوم به دروازهی شام و توصیه او به شمر لعین

سید بن طاووس در لهوف گوید: چون کاروان اسرای اهل بیت (ع) نزدیک دروازهی شام رسیدند، امکلثوم شمر بن ذیالجوشن را طلب کرد و فرمود: مرا با تو حاجتی است. گفت: حاجتت چیست؟ فرمود: اینک شهر دمشق است، ما را از دروازهای داخل کن که مردمان در آن کمتر انجمن باشند و بگو سرهای شهدا را از میان محملها دور کنند تا مردم به نظارهی سرها مشغول شده و به حرم رسول خدا (ص) ننگرند.
شمر، که خمیر مایهی شرارت بود، چون مقصود آن مخدره بدانست یکباره بر خلاف مقصود آن مخدره کمر بست و فرمان داد تا سرهای شهدا را در خلال محملها جای دهند و ایشان را از دروازهی ساعات، که مجمع رعیت و رعات بود، به شهر درآورند تا مردم
[صفحه ۱۱۳]
بیشتر بر آنها نظاره کنند!
و سپهر در ناسخ گوید: در آن حال، شمر، حامل سر حضرت امام حسین (ع) بود و پیوسته گفت: «انا صاحب رمح طویل، انا قاتل الدین الاصیل، انا قتلت ابنسیدالوصیین و اتیت براسه الی یزید امیرالمومنین».
امکلثوم (س) چون بشنید که شمر به عمل خویش افتخار کرده و میگوید: من صاحب نیزهی بلند و کشندهی فرزند ارجمند و سید اوصیا و قتال کننده با دین اصیل بلند پایه میباشم؛ یکباره آتش خشمش زبانه زدن گرفت و فرمود: «و فیک الکثکث یا لعین بن اللعین، الا لعنه الله علی الظالمین یا ویلک اتفتخر علی یزید الملعون بن الملعون بقتل من ناغاه فی المهد جبرئیل و من اسمه مکتوب علی سرادق عرش الجلیل و من ختم الله بجده المرسلین و قمع بابیه المشرکین فاین مثل جدی محمد المصطفی و ابیالمرتضی و امی فاطمه الزهراء صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین».
یعنی: خاک بر دهانت باد ای ملعون! لعنت خداوند بر ستمکاران باد! وای بر تو! آیا فخر میکنی بر یزید ملعون که به قتل رسانیدی کسی را که جبرئیل در گهواره برای او ذکر خواب میگفت و نام گرامیش را در سرادق عرش جلیل پروردگار، مکتوب است؟!
کشتی کسی را که خداوند متعال پیامبری را به جد وی، رسول خدا، خاتمه داد. آیا افتخار تو این است که به قتل رسانیدی کسی را که پدرش نابود کنندهی مشرکین بود؟! کجا جدی و پدری و مادری مثل جد و پدر و مادر من پیدا خواهد شد؟! خولی اصبحی که نگران این بیانات بود، به امکلثوم گفت: تابین الشجاعه و انت بنت الشجاع، یعنی: تو هرگز از شجاعت سر بر نتابی، همانا تو دختر مرد شجاعی هستی!
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *