احادیث و سخنان

چند حدیث در فضیلت سقایت

عن علی بن الحسین (ع) قال: من اطعم مومنا من جوع اطعمه الله من اثمار الجنه، و من سقی مومنا من ظماء سقاه الله من الرحیق المختوم. [۹۹] .
امام چهارم (ع) فرمود: آن که اطعام کند گرسنهای را از گرسنگی، خداوند او را از میوههای بهشتی اطعام کند، و آن که بیاشاماند مومنی را از تشنگی، خداوند شراب خالص و رحیق مختوم او را بیاشاماند.
عن ابیسعید الخدری، عن رسول الله (ص) قال: اعطیت فی علی خمس خصال هی احب الی من الدنیا و ما فیها، اما واحده، فهو ذاب بین یدی الله عزوجل حتی یفرع من الحساب، و اما الثانیه، فلواء الحمد بیده و آدم (ع) و من ولد تحته، و اما الثالثه، فواقف علی عقر حوضی یسقی من عرف من امتی، و اما الرابعه، فساتر عورتی و مسلمی الی ربی عزوجل، و اما الخامسه، فلست اخشی علیه ان یرجع زانیا بعد احصان و لا کافرا بعد ایمان. [۱۰۰] .
خاصه و عامه روایت کردهاند که: پیامبر (ص) فرمود: به علی (ع) پنج خصلت داده شده که نزد من از دنیا و آخرت محبوبتر است: اول: روز قیامت علی (ع) مقابل پروردگار مدافع است تا خداوند از حساب مردم فارغ میشود.
دوم: پرچم حمد به دست علی (ع) است و آدم (ع) و فرزندانش زیر آن پرچم هستند.
سوم: علی (ع) بر بلندای حوض کوثر من ایستاده و هر که را بشناسد از امت من سیراب میکند.
چهارم: علی (ع) میپوشاند عورت مرا، و مرا تسلیم پروردگارم
[صفحه ۱۶۰]
میکند (مرا دفن میکند).
پنجم: هیچ بر او بیمناک نیستم که پس از پارسایی و پاکدامنی زناکار گردد و پس از ایمان کافر گردد.
ابن ابیالحدید، بیست و چهار حدیث در فضیلت امیرالمومنین (ع) از عامه نقل میکند و این حدیث نوزده است.
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *