کتابنامه

کتابشناسی چهرهی درخشان قمر بنیهاشم (ع)

۱٫ آینهی ایثار (شامل مدایح و مراثی دربارهی علمدار کربلا)
گردآورندگان: محمود شاهرخی و مشفق کاشانی، از انتشارات اسوه، چاپ اول، سال ۱۳۷۲ ش در ۵۳۰ صفحه انتشار یافته است.
۲٫ اعلام الناس فی فضائل العباس (ع):
تالیف: سید سعید بن سید ابراهیم بهبهانی، متوفای ۱۳۵۵ ه به عربی، در بیش از ۴۰۰ صفحه.
۳٫ باب الحوائج یا زندگانی ابوالفضل العباس (ع)
تالیف: سرهنگ عبدالحسین مومنی، چاپ اول فروردین ۱۳۴۸ شمسی، در ۳۶۵ صفحهی رقعی، به وسیلهی سازمان انتشارات جاویدان منتشر شده است.
۴٫ البطل العلقمی
تالیف: شیخ عبدالواحد مظفر، که جلد اول آن به سال ۱۳۶۹ ه به چاپ رسیده است، این کتاب در ۳ مجلد و هر جلدی بالغ بر ۴۰۰ صفحه میباشد.
۵٫ پرچمدار کربلا
اثر طبع محمد شرمی کاشانی، در فضائل و مراثی قمر بنیهاشم (ع). چاپ اول آن در ۲۰۸ صفحه به سال ۱۳۴۸ شمسی در تهران به طبع رسیده است.
۶٫ پرچمدار کربلا
تالیف: جواد سبزهای، در ۲۴۰ صفحهی رقعی، توسط انتشارات ناس در سال ۶۲ و ۶۳ منتشر شده است.
۷٫ تاریخ زندگانی قمر بنیهاشم (ع)
تالیف: حسین عمادزاده، صاحب دهها تالیف ارزشمند در باب زندگانی خاندان عصمت و طهارت (ع). چاپ ال این اثر ارزنده به سال ۱۳۲۲ شمسی در ۲۰۰ صفحه و چاپ دوم آن به سال ۱۳۳۳ ش در ۳۰۴ صفحه منتشر شده است. [۳۵۳] .
[صفحه ۶۱۶]
۸٫ چهرهی درخشان قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع) (کتاب حاضر).
تالیف: علی ربانی خلخالی. چاپ اول آن به وسیلهی موسسهی ثقلین در ۵۷۶ صفحه قطع وزیری در محرم الحرام ۱۴۱۵ ق منتشر شده است.
۹٫ حضرت ابوالفضل (ع)
تالیف: عطایی خراسانی، که به تاریخ ۱۳۵۲ ش در ۱۸۴ صفحه در مشهد مقدس به چاپ رسیده است. [۳۵۴] .
۱۰٫ حضرت عباس (ع) (معجزات)
تالیف: محمد وصیخان هندی.
۱۱٫ حیاه العباس (ع)
تالیف: شیخ محمدجعفر شاملی، در ۱۰۰ صفحهی جیبی در ماه رمضان المبارک ۱۳۹۴ ق مطابق ۱۵ مهرماه ۱۳۵۳ ش چاپ و منتشر شده است.
۱۲٫ الخصائص العباسیه
تالیف: حاج شیخ محمدابراهیم کلباسی نجفی، متوفای ۱۳۶۳ ق. مولف بزرگوار، فضایل ویژهی حضرت ابوالفضل (ع) را در این کتاب گرد آورده و به سال ۱۳۵۹ ق از تالیف آن فراغت یافته است و در همان تاریخ در تهران چاپ سنگی خورده و اخیرا با مقدمه و تعلیقاتی از آقای عمادزاده در ۴۲۰ صفحه به قطع وزیری در تهران تجدید چاپ شده است.
۱۳٫ ذکر العباس (ع)
تالیف: مولانا سید نجمالحسن کراروی صدرالافاضل [۳۵۵] .
۱۴٫ زندگانی و شهادت حضرت ابوالفضل (ع)
تالیف: احسان، چاپ گیلان، اول محرم الحرام ۱۳۸۶ ق به وسیلهی انتشارات پدیده در ۱۷۶ صفحهی جیبی منتشر شده است.
[صفحه ۶۱۷]
۱۵٫ زندگانی پرچمدار کربلا
تالیف: حسن مظفری معارف، که چاپ دوم آن به تاریخ ۱۳۴۹ ش در ۲۲۴ صفحهی رقعی، در مشهد مقدس به چاپ رسیده است.
۱۶٫ زندگانی حضرت ابوالفضل (ع)، پرچمدار و شمع فروزان کربلا
تالیف: بدرالدین نصیری، چاپ تهران، ۱۵۵ صفحه، ۱۳۵۱ ش. این کتاب یک بار دیگر در ۲۲۱ صفحه در قطع جیبی منتشر شده است. [۳۵۶] .
۱۷٫ زندگانی حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ترجمهی کتاب العباس بن علی (ع) نوشتهی باقر شریف قریشی. برگردان فارسی آن با قلم روان و شیرین جناب آقای سید حسن اسلامی در ۲۲۴ صفحهی رقعی چاپ و طبع اول آن در تاریخ ۱۳۷۱ شمسی در قم منتشر شده است.
۱۸٫ زندگانی حضرت ابوالفضل (ع)
ترجمهی کتاب العباس بن علی (ع)، نوشتهی محمد کامل حسن المحامی. برگردان فارسی آن، به قلم شیخ احمدصادقی اردستانی، در ۲۰۸ صفحه، به قطع رقعی، در سال ۱۳۷۳ در تهران منتشر شده است.
۱۹٫ سپهسالار کربلا، اباالفضل العباس (ع)
تالیف: احمد سیاح، در ۱۲۸ صفحهی رقعی، چاپ اول آن در تاریخ ۱۳۷۳ شمسی در تهران چاپ و به وسیلهی انتشارات اسلام منتشر شده است.
۲۰٫ «ستارگان درخشان»: سرگذشت حضرت قمر بنیهاشم (ع)
تالیف: شیخ محمدجواد نجفی، در ۲۰۸ صفحهی جیبی، چاپ پنجم آن در سال ۱۳۷۰ شمسی در تهران توسط کتابفروشی اسلامیه منتشر شده است.
۲۱٫ سردار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع):
ترجمهی کتاب العباس، نوشتهی سید عبدالرزاق مقرم، در ۴۴۰ صفحهی وزیری در شعبان المعظم ۱۴۱۱ ه به وسیلهی انتشارات الغدیر منتشر شده است.
[صفحه ۶۱۸]
۲۲٫ سردار کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) در یک نگاه
تالیف: سید جعفر میرعظیمی، در ۱۲۰ صفحهی رقعی
از انتشارات واحد تبلیغات کتابخانهی حضرت ابوالفضل (ع) قم
۲۳٫ سقای سکینه
تالیف: سید بشیر حسین مدرس هندی، به زبان اردو، چاپ هند. [۳۵۷] .
۲۴٫ شخصیت حضرت ابوالفضل (ع)
تالیف: عطایی خراسانی، چاپ مشهد ۱۳۴۹ شمسی. ۲۷۲ صفحه. [۳۵۸] .
۲۵٫ شخصیت فرماندار بزرگ اسلام
تالیف: دانشمند محترم آیه الله سید حسن صدر، در ۴۸ صفحهی رقعی، در خرداد ماه ۱۳۳۳ شمسی منتشر شده است.
۲۶٫ طاقهی ریحان
تالیف: عبدالکریم مقدس ارموی، متوفای ۱۳۵۸ ق، صاحب تالیفات ارزندهای چون: گلزار قدسی، لواعج الآثار، شرح دعای صباح و جز آنها. [۳۵۹] .
۲۷٫ العباس (ع)
تالیف: سید عبدالرزاق مقرم، متوفای ۱۳۹۱ ه.
۲۸٫ العباس (ع)
تالیف: مرحوم حاج سید جواد کلیددار که هنوز به چاپ نرسیده است. [۳۶۰] .
۲۹٫العباس (ع)
تالیف: باقر شریف القرشی، با قطع رقعی در ۲۱۴ صفحه منتشر شده است.
[صفحه ۶۱۹]
۳۰٫ العباس بن علی بن ابیطالب قمر بنیهاشم (ع):
تالیف: محمد کامل حسن المحامی، به زبان عربی، چاپ سوم آن در سال ۱۹۸۰ میلادی در ۱۴۶ صفحهی رقعی در بیروت منتشر شده است.
۳۱٫ العباس بن علی (ع) نصیر الحسین (ع)
تالیف: سید محمدتقی مدرسی، چاپ اول آن توسط انتشارات بقیع در سال ۱۴۱۶ ق در ۸۴ صفحهی رقعی طبع و منتشر شده است.
۳۲٫ العباس بن علی (ع)
تالیف: الشیخ عبدالحمید المهاجر، قطع وزیری، تعداد صفحات حدودا ۳۰۰ صفحه و در بیروت منتشر شده است.
۳۳٫ العبد الصالح
تالیف: مولانا سید آقا مهدی رضوی (شرح حال حضرت عباس علمدار). [۳۶۱] .
۳۴٫ قمر بنیهاشم (ع)
از منابع مرحوم مقرم است و ما از خصوصیات چاپ و مولف آن اطلاع نداریم.
۳۵٫ قمر بنیهاشم (ع)
تالیف: حاج غلامعلی بهاونگری هندی، متوفای حدود ۱۳۶۷ ق، صاحب قرآن گجراتی و بیش از ۱۲۰ اثر دیگر به زبان گجراتی و صاحب مجلهی گجراتی «راه نجات». [۳۶۲] .
۳۶٫ قمر بنیهاشم (ع)
تالیف: سید عبدالحسین رضایی، چاپ مشهد، ۱۳۵۱ ش، ۹۶ صفحهی جیبی.
۳۷٫ قمر بنیهاشم (ع) پرچمدار عاشورا
تالیف: سید صادق شفائیزاده، در ۳۲ صفحهی وزیری (مصور). در تاریخ سال ۱۳۶۲ شمسی منتشر گردیده است.
[صفحه ۶۲۰]
۳۸٫ قمر بنیهاشم (ع)
تالیف: علامه ذیشان حیدر جوادی هندی، خطیب معروف، مترجم قرآن.
۳۹٫ مقتل العباس (ع)
تالیف: سید مهدی طباطبائی یزدی، متوفای ۱۳۴۷ ق، به فارسی، که جلد چهارم «امالکتاب» است و به سال ۱۳۰۷ ه نگارش یافته است. [۳۶۳] .
۴۰٫ مقتل و مصرع العباس (ع)
تالیف: شیخ حسین بن علی بن حسن قدیحی بحرانی، متوفای ۱۳۸۷ ق، به عربی، که به سال ۱۳۶۱ ق نگارش یافته و چهار بار در نجف اشرف به طبع رسیده است.
۴۱٫ النص الجلی فی مولد العباس بن علی (ع)
تالیف: محمدعلی ناصری از خطبای بحرین، که چاپ اول آن در ۸۸ صفحهی رقعی به تاریخ ۱۳۶۴ ش در تهران منتشر شده است.
۴۲٫ وفاه العباس (ع)
تالیف: شیخ حسین قدیحی بحرانی، متوفای ۱۳۸۷ ق. [۳۶۴] .
امید است که این خدمت ناقابل، در پیشگاه حضرات معصومین (ع) و قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع) به درجهی قبول نایل گردد چهارم شعبان ۱۴۱۵ هجری قمری، برابر با سالروز ولادت بزرگ پرچمدار عاشورای حسینی حضرت عباس بن علی بن ابیطالب (ع)
قم – حرم اهلبیت (ع)
علی ربانی خلخالی
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *