معجزات و کرامات

کرامات حضرت ابوالفضل در هند و پاکستان

سید حسن اکمال واسطی شاعر بزرگ و مشهور و رئیس مجلهی الواعظ نقل میکند:
مطلع شدم که علمهای درگاه حضرت عباس (ع) دفعتا سیاه شدهاند. با شنیدن این خبر بلافاصله خود را به درگاه رساندم. وقتی به صدر باب درگاه رسیدم لرزه بر اندامم مستولی شد. با ترس و لرز وارد صحن درگاه شدم و از فاصلهی ۶ متری که نگاه کردم، دیدم همهی علمها به حال خود میباشند ولی علم بزرگ، سیاه شده است.
دقت که کردم، متوجه شدم تمام علم سیاه شده، و فقط در یک نقطه نور باقی مانده است. علمهای دیگر نیز هیچ گونه تغییری پیدا نکردهاند. در این اثنا ناگهان دیدم در وسط علم که سیاه شده بود لفظ محمد نمودار شد که با حروف جلی نوشته شده بود. تمام حضار و زائرین نیز آن لفظ را ملاحظه و مشاهده نمودند. این کیفیت تقریبا ۱۵ دقیقه
[صفحه ۵۵۵]
طول کشید و همه نگاه میکردند. پس از آن به حال خود برگشت و علم بزرگ هم مثل علمهای دیگر صاف و تمیز شد. این هم یک نوع کرامتی است که در هند و پاکستان دیده میشود.
بر گرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *