معجزات و کرامات

کرامات حضرت ابوالفضل شفای جوان در حال اغما

نویسندهی کتاب ارزشمند «قبس من کرامت سیدنا العباس قمر بنیهاشم (ع)» مینویسد:
هنگامی که این کتاب را مینوشتم به طرف خانهام – که نزدیک حرم حضرت عباس (ع) بود – میرفتم، دیدم عدهای جمع شدهاند، به طرف آنها رفتم، دیدم نوجوانی در حدود ده ساله به روی فرش دراز کشیده، خانوادهاش او را برداشتند. از حال او جویا شدم.
جواب دادند: این بچه تحرک زیادی دارد، خانوادهاش از او غافل شدند، بر فراز نخل بلندی صعود کرد، وقتی به بلندی نزدیک سر نخل خرما رسید با دیدن یک مار بزرگ – که در سر نخل جای گرفته شده بود – از ترس خود را بر زمین پرت نمود، از شدت ترس بیهوش شد. آنگاه او را به بیمارستان منتقل نمودند.
[صفحه ۵۵۷]
سه هفته در حال بیهوشی به سر میبرد بهبودی نیافت.
بعد از مایوس شدن از مداوای او به پدرش گفتند: او را به خانه ببر تا استراحت کند، زیرا وضعیت مزاجی او مایوس کننده است.
او را به خانه آوردند و آمپولهای زیادی تزریق کردند، مدتی در خانه بود، ولی از تزریق آمپول و مصرف سایر ادویه نتیجه نگرفتند.
مادربزرگش به آنها میگوید: چرا او را به حرم حضرت اباالفضل العباس (ع) نمیبرید؟
آنها به حرف مادربزرگ گوش داده و او را به کربلا میآورند و بنا شد او را به حرم حضرت عباس (ع) ببرند و هم اکنون او را به کربلا آوردهایم که به حرم حضرت عباس (ع) ببریم.
پس از شنیدن این جریان بر حال او بسیار متاثر شدم و گفتم: خداوند او را به برکت حضرت عباس (ع) شفا میدهد.
آنگاه به طرف خانه رفتم، وقتی از خانه بیرون آمدم تا از سرگذشت او باخبر شوم به طرف حرم حضرت عباس (ع) رفتم دیدم اثری از آن جوان که در حال اغما به سر میبرد، نیست.
از یکی از خادمان حرم – که میان من و او دوستی صمیمی بود – جویای حال او شدم.
گفت: بله، او را آوردند و من دعا خواندم و از حضرت مسئلت نمودم که از خدا شفای او را بخواهد.
بعد از توسلات مشاهده شد که دست و پای او حرکت میکند و کمکم حرکت را ادامه داد و دستش را حرکت داد، سپس چشمش را باز کرد و اشاره مینمود و دستش را به طرف دهانش حرکت میداد. یعنی آب و غذا
[صفحه ۵۵۸]
میخواست. به او آب و غذا دادند و بلندش کردند، سپس شروع نمود به حرف زدن و بالاخره برخاست و از حرم با سلامتی خارج شد و از برکت عنایت حضرت عباس (ع) به خانهی خود رفت. [۳۵۲] .
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *