معجزات و کرامات

کرامات حضرت ابوالفضل مسلمان شدن ارمنی

جناب آقای حاج ابوالحسن شکری در تاریخ روز ۱۸ صفرالخیر ۱۴۱۸ هجری قمری از حاج رضا نظری کهکی نقل کردند که گفت:
۴٫ بین اراک و بروجرد گردنهای وجود دارد که به نام گردنهی زالیان معروف است. روزی دیدم یک تریلی ۲۴ تن آهن بار کرده و در قسمت شیب جاده، وسط راه ایستاده است. راننده هم یک (ارمنی) بود که او را میشناختم. به وی گفتم: موسیو، از وسط جاده کنار برو، چرا اینجا ایستادهای؟! گفت: داستانی دارم و از وسط جاده هم کنار نمیروم و بعد چنین توضیح داد:
از سر گردنه که سرازیر شدم، پا روی ترمز گذاشتم، اما دیدم که ماشین ترمز ندارد. گفتم: خدایا، ماها که کسی را نداریم پیش تو واسطه قرار دهیم، ولی این مسلمانها هر جا گیر میکنند حضرت عباس (ع) را صدا میزنند. با خود نذر کردم که اگر حضرت عباس مسلمانها نجاتم داد، من هم مسلمان میشوم. ناگهان دیدم که ماشین ایستاد. چه شد، نمیدانم؛ ولی دیدم ماشین شیلنگ باد خالی کرده است. ماشین یکدفعه جیکجیکاش بلند شد و توقف کرد… من ماشین را از جای آن تکان نمیدهم، زیر اول میخواهم بروم بروجرد مسلمان بشوم، بعد بیایم ماشین را حرکت داده و بروم.
شخص ارمنی فورا به بروجرد رفت و مسلمان شیعه شد و سپس آمده، ماشین را حرکت داد و برد.
بر گرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *