معجزات و کرامات

کرامت درگاه حضرت ابوالفضل العباس لکنهو

جناب حجهالاسلام و المسلمین آقا سید سجاد عبقانی میگوید: سلسله کرامات درگاه حضرت ابوالفضل العباس (ع) لکنهو، از همان زمان میرزا فقیربیک شروع شده و تاکنون ادامه دارد، به گونهای که اگر تفصیل قضایای آن گردآوری و نقل شود بالغ بر یک کتاب قطور خواهد شد. ذیلا تنها سه نمونه از آن را متذکر میشویم و متذکر میگردیم که، هر ساله هزاران نفر با مذاهب و نژادهای گوناگون به منظور رفع حوائج خویش به این درگاه میآیند و در آنجا به حضرت ابوالفضل العباس (ع) توسل مییابند و حوائج آنها را بابالحوائج برآورده میسازد.
ذاکر حسین و صفدر حسین، اهل بمبئی هند، میگویند: همراه پدر و مادر خود عازم زیارت کربلای معلی در عراق شدیم وقتی که به بندرگاه رسیدیم پس از انجام معاینات توسط دکتر، به پدرمان جواز مسافرت داده نشد. چون در گوش وی زخمی شده بود که به زبان اردو آن را «ناسور» میگویند. ما از بردن وی ناامید شده و میخواستیم از مسافرت منصرف شویم، ولی پدر راضی نشد و گفت: شما سفر زیارت را ترک نکنید و من برای معالجهی این درد به درگاه بابالحوائج شهر لکنهو میروم. ایشان برگشت و پس از مدتی به درگاه شهر لکنهو رفت. در آنجا به قصد وضو گرفتن کنار حوض آمد و پس از وضو گرفتن، اندکی از آب را به روی جراحت عمیق گوشش ریخت. موقعی که آب به گوش وی رسید، ایشان بیحس و بیهوش شده و روی زمین افتاد. وقتی که به هوش آمد مشاهده کرد آن زخم جبرانناپذیر را بابالحوائج حضرت اباالفضل العباس (ع) شفا بخشیده است.
بر گرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *