معجزات و کرامات

کرامت صد و دوم حضرت ابوالفضل به مسیحی

از جناب آقای حاج جواد افشار، کارمند بیمارستان آیت اللّه العظمی گلپایگانی رحمه الله چنین نقل شده:
ص: ۱۷۰
در سال ۱۳۵۶ که مردم مغازه ها را می بستند و علیه شاه تظاهرات می کردند، یک روز مرد ارمنی ۳۲ ساله ای را از طرف بیت آیت اللّه العظمی گلپایگانی به بیمارستان نکویی آوردند و گفتند: ایشان به دین مبین اسلام تشرف پیدا کرده و اکنون وی را برای سنت به این جا آورده ایم تا ختنه شود، او را بستری و ختنه کردند.
من از او پرسیدم: چه چیزی باعث شد مسلمان شوی؟
گفت: من شاگرد ماشین های تریلی ۱۸ چرخ بودم، راننده نیز ارمنی بود، از خرم آباد به طرف تهران حرکت کردیم، به گردنه رازان که رسیدیم یک وقت راننده به من گفت: فلانی ترمز بریده، چه کار کنم؟ ماشین را به کوه بزنم یا به دره بیاندازم؟ آن موقع به یادم آمد که مسلمان ها در مواقع سخت متوسل به حضرت اباالفضل العبّاس علیه السلام می شوند لذا من نیز یک مرتبه گفتم: یا اباالفضل مسلمان ها به فریادم برس! و دیگر چیزی نفهمیدم، موقعی که چشم باز کردم دیدم راننده به ته دره سقوط کرده و یک طرف ماشین چند تکه شده است، به خودم گفتم: من هم باید دست و پایم قطع شده باشد، دستم را حرکت دادم دیدم سالم است، پاهایم را تکان دادم دیدم سالم است، حرکت کردم دیدم روی یک تخته سنگ هستم و فقط انگشت کوچک دست راستم خراشی برداشته است (دستش را که اثر خراش در آن باقی بود به من نشان داد) و گفت: از دره بالا آمدم سوار ماشین شده و به تهران آمدم و به خانه رفتم، در یک اتاق نشسته و فکر کردم که این اباالفضل العبّاس علیه السلام کیست که مرا نجات داد و الّا من هم مثل راننده بایستی چند تکه شده باشم؟
مدت چند روز درست غذا نمی خوردم و فقط در این فکر بودم که من بایستی به دین اباالفضل العبّاس علیه السلام در آیم، پدر و مادر و زنم می آمدند و به من می گفتند: برخیز و برو سرکار، زن و فرزند تو نان می خواهند، چرا خودت را مثل دیوانه ها در اطاق حبس
ص: ۱۷۱
کرده ای؟ به آنها گفتم: تا من این اباالفضل علیه السلام را نشناسم و به دین او در نیایم سرکار نمی روم، خلاصه با راهنمایی افرادی به منزل مرجع مسلمین حضرت آیت اللّه گلپایگانی رحمه الله رفتم و به دست ایشان مشرف به دین اسلام شدم.
برگرفته از کتاب ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای قاسم رجبیان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *