آرشیو شهادت

 • امام از هر فرصتی به نفع دین و احکام حیات بخش آن استفاده می کرد و مأمون که متوجه اقبال مردم به امام شده بود تصمیم گرفت به هر نحوی […] 0

  شهادت امام رضا

  امام از هر فرصتی به نفع دین و احکام حیات بخش آن استفاده می کرد و مأمون که متوجه اقبال مردم به امام شده بود تصمیم گرفت به هر نحوی […]

  ادامه ...

 • تاریخ گویای این مطلب است که هر سه برادر مادری حضرت عباس علیه السلام به نامهای عبدالله، جعفر، عثمان همگی قبل از حضرت عباس علیه السلام و به سفارش وی […] 0

  ترتیب شهادت پسران ام البنین

  تاریخ گویای این مطلب است که هر سه برادر مادری حضرت عباس علیه السلام به نامهای عبدالله، جعفر، عثمان همگی قبل از حضرت عباس علیه السلام و به سفارش وی […]

  ادامه ...

 • هنگامی که ابوالفضل ، تنهایی برادر ، کشته شدن یاران و اهل بیتش را که هستی خود را به خداوند ارزانی داشتند ، دید ، نزد او شتافت و از […] 0

  شهادت ابوالفضل (ع)

  هنگامی که ابوالفضل ، تنهایی برادر ، کشته شدن یاران و اهل بیتش را که هستی خود را به خداوند ارزانی داشتند ، دید ، نزد او شتافت و از […]

  ادامه ...

 • ام البنین در ماتم عباس علیه السلام نقل شده است که ام البنین، مادر عباس علیه السلام، در ماتم او و برادرانش به بقیع می رفت و در ماتم آنان […] 0

  ام البنین در ماتم عباس علیه السلام

  ام البنین در ماتم عباس علیه السلام نقل شده است که ام البنین، مادر عباس علیه السلام، در ماتم او و برادرانش به بقیع می رفت و در ماتم آنان […]

  ادامه ...

 • عباس علیه السلام و مبارزه در روز عاشورا در روز عاشورا عباس بن علی علیه السلام هنگامی که تنهایی امام حسین علیه السلام را مشاهده کرد، نزد او رفت و […] 0

  عباس علیه السلام و مبارزه در روز عاشورا

  عباس علیه السلام و مبارزه در روز عاشورا در روز عاشورا عباس بن علی علیه السلام هنگامی که تنهایی امام حسین علیه السلام را مشاهده کرد، نزد او رفت و […]

  ادامه ...

 • شعارهای شعور افروز اخلاص و شجاعت عباس همچنان وی را به خیمه ها نزدیک می کرد که انبوه دشمن راه را بر او بستند و نبرد تن به تن شدیدتر[صفحه […] 0

  حضرت ابوالفضل و شریعه شهادت

  شعارهای شعور افروز اخلاص و شجاعت عباس همچنان وی را به خیمه ها نزدیک می کرد که انبوه دشمن راه را بر او بستند و نبرد تن به تن شدیدتر[صفحه […]

  ادامه ...

 • برادران عباس ، ندایش را پاسخ مثبت دادند ، جهت کارزار بپاخاستند و برای دفاع از برادرشان ریحانه رسول خدا( صلّی اللّه علیه و آله ) آماده جانبازی و مرگ […] 0

  شهادت برادران عباس (ع)

  برادران عباس ، ندایش را پاسخ مثبت دادند ، جهت کارزار بپاخاستند و برای دفاع از برادرشان ریحانه رسول خدا( صلّی اللّه علیه و آله ) آماده جانبازی و مرگ […]

  ادامه ...

 • در لحظاتی که عباس، خود را برای استقبال از مرگ آماده می کند، حالتی عجیب دارد. از یک سو مصیبت برادران و برادرزادگان و عموزادگان و شاید فرزند، بر قلب […] 0

  شهادت حضرت عباس

  در لحظاتی که عباس، خود را برای استقبال از مرگ آماده می کند، حالتی عجیب دارد. از یک سو مصیبت برادران و برادرزادگان و عموزادگان و شاید فرزند، بر قلب […]

  ادامه ...

 • سیدالشهداء حسین علیه السلام معمولا اجساد شهیدان راه حق را در محلی که به خیمه گاه نزدیک بود حمل می کرد، تا ابدان پاک آنان در صحرای سوزان کربلا پراکنده […] 0

  دفن حضرت عباس

  سیدالشهداء حسین علیه السلام معمولا اجساد شهیدان راه حق را در محلی که به خیمه گاه نزدیک بود حمل می کرد، تا ابدان پاک آنان در صحرای سوزان کربلا پراکنده […]

  ادامه ...

 • امام حسین بر بالین عباس (ع) در روز عاشورا پس از آن که عمودی آهنین بر فرق مبارک عباس علیه السلام فرود آمد و او از اسب بر زمین افتاد […] 0

  امام حسین بر بالین عباس (ع)

  امام حسین بر بالین عباس (ع) در روز عاشورا پس از آن که عمودی آهنین بر فرق مبارک عباس علیه السلام فرود آمد و او از اسب بر زمین افتاد […]

  ادامه ...