آرشیو موقوفات و رقبات

 • که در کوچه آذر طوس [چراغ گاز سابق] قرار گرفته است. هیات کلی این بنا، فضای مکعبی شکل است که در پیادهروی خیابان ملت قرار گرفته است. امروزه این سقاخانه […] 0

  سقاخانه خیابان ملت تهران

  که در کوچه آذر طوس [چراغ گاز سابق] قرار گرفته است. هیات کلی این بنا، فضای مکعبی شکل است که در پیادهروی خیابان ملت قرار گرفته است. امروزه این سقاخانه […]

  ادامه ...

 • در جادهی دزفول – شوشتر، بعد از آبادی فیروزآباد، در کنار جاده و در سمت راست آن، یک جادهی فرعی به طول حدود سه کیلومتر از جادهی اصلی جدا میشود […] 0

  بقعه قدمگاه ابوالفضل در جاده دزفول – شوشتر

  در جادهی دزفول – شوشتر، بعد از آبادی فیروزآباد، در کنار جاده و در سمت راست آن، یک جادهی فرعی به طول حدود سه کیلومتر از جادهی اصلی جدا میشود […]

  ادامه ...

 • واقع در خیابان فخرآباد، کوچه پانزدهم، کوچه همراز. این سقاخانه که امروز جزء سقاخانههای رفی شکل، قابل دستهبندی است. گویا در ابتدا به صورت سقاخانهای دکانی شکل، در جنب خانه […] 0

  سقاخانه کوچه همراز تهران

  واقع در خیابان فخرآباد، کوچه پانزدهم، کوچه همراز. این سقاخانه که امروز جزء سقاخانههای رفی شکل، قابل دستهبندی است. گویا در ابتدا به صورت سقاخانهای دکانی شکل، در جنب خانه […]

  ادامه ...

 • بسمه تعالیسرور ارجمند جناب حجهالاسلام و المسلمین آقای شیخ علی ربانی دامت برکاتهسلام علیکمضمن آرزوی موفقیت و طلب پیروزی برای شما از درگاه خداوند ایزد منان بدین وسیله به استحضار […] 0

  عباسیه یا بیتالعباس کنگاور

  بسمه تعالیسرور ارجمند جناب حجهالاسلام و المسلمین آقای شیخ علی ربانی دامت برکاتهسلام علیکمضمن آرزوی موفقیت و طلب پیروزی برای شما از درگاه خداوند ایزد منان بدین وسیله به استحضار […]

  ادامه ...

 • چنانکه اشاره شد اصولا فلسفه احداث سقاخانهها ارتباط تنگاتنگی با واقعه اسفبار عاشورا، به خصوص شهادت حضرت ابوالفضل ((ع)) دارد، که موکل اصلی آب اینگونه مکانها نیز شمرده میشود.بنابراین سقاخانههای […] 0

  سقاخانه حضرت ابوالفضل تهران

  چنانکه اشاره شد اصولا فلسفه احداث سقاخانهها ارتباط تنگاتنگی با واقعه اسفبار عاشورا، به خصوص شهادت حضرت ابوالفضل ((ع)) دارد، که موکل اصلی آب اینگونه مکانها نیز شمرده میشود.بنابراین سقاخانههای […]

  ادامه ...

 • ده شیر ، آبادی مشهور ، اما کم مایه ای است که بر سر راه ابرقوه واقع شده است . نام ده شیر در کتب ، به صورت قریه شیر […] 0

  قدمگاه ده شیر فراشاه

  ده شیر ، آبادی مشهور ، اما کم مایه ای است که بر سر راه ابرقوه واقع شده است . نام ده شیر در کتب ، به صورت قریه شیر […]

  ادامه ...

 • در کنار رود کارون و در نزدیکی پل متحرک ، بقعه شاخراسون واقع است که ۱۰*علیه السلام ۱ متر ابعاد کلی بنا است . اتاق بقعه ۵*۵ متر است و […] 0

  بقعه شاخراسون شاه خراسان در شوشتر

  در کنار رود کارون و در نزدیکی پل متحرک ، بقعه شاخراسون واقع است که ۱۰*علیه السلام ۱ متر ابعاد کلی بنا است . اتاق بقعه ۵*۵ متر است و […]

  ادامه ...

 • اشارهمسجد حضرت ابوالفضل در شهر گوگان در سمت جنوب خیابان امام (ره) قرار دارد. بنای نخستین آن به طور دقیق مشخص نیست اما در سالهای اخیر تجدید بنا و تعمیر […] 0

  مسجد حضرت ابوالفضل در گوگان

  اشارهمسجد حضرت ابوالفضل در شهر گوگان در سمت جنوب خیابان امام (ره) قرار دارد. بنای نخستین آن به طور دقیق مشخص نیست اما در سالهای اخیر تجدید بنا و تعمیر […]

  ادامه ...

 • برای توضیح بیشتر زندگانی حضرت شاه سید علی در قم، به جلد دوم کتاب چهرهی درخشان قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع)، صفحات ۱۹۷ – ۱۹۶ مراجعه نمایید. در ذیل یک […] 0

  امام زاده شاه سید علی در قم

  برای توضیح بیشتر زندگانی حضرت شاه سید علی در قم، به جلد دوم کتاب چهرهی درخشان قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع)، صفحات ۱۹۷ – ۱۹۶ مراجعه نمایید. در ذیل یک […]

  ادامه ...

 • جناب حجهالاسلام آقای حاج شیخ علی خادم طی نامهای به دفتر انتشارات مکتب الحسین (ع) خطاب به مولف کتاب حاضر چنین مرقوم داشتهاند:بنا به درخواست برادر عزیز دانشمندم جناب حجهالاسلام […] 0

  قدمگاه مارم

  جناب حجهالاسلام آقای حاج شیخ علی خادم طی نامهای به دفتر انتشارات مکتب الحسین (ع) خطاب به مولف کتاب حاضر چنین مرقوم داشتهاند:بنا به درخواست برادر عزیز دانشمندم جناب حجهالاسلام […]

  ادامه ...